Karşı Vekalet Ücreti Harcı Tamamlanan Kısım Üzerinden Hesaplanır

Ara 1, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Harcı tamamlanan değer üzerinden davalı lehine nisbi avukatlık ücreti takdiri gerekir.

Yargıtay Kararı:

Davacı Hatice Günaşık vekili tarafından davalı Ahmet Başaran aleyhine açılan evlilik birliği içinde alınan ve davalı adına tapuya tescil edilen 3142 ada 6 parselde 3 numaralı meskenle ilgili mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan 1/2 oranda tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, avukatlık ücreti bakımından davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, boşanma davası ile birlikte 8.1.2010 tarihinde maktu harç yatırılarak açılmış ise de, ara kararı gereği davacı vekilinin 29.3.2010 tarihli dilekçesi ile mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan iptal ve tescil isteği bakımından değer 30.000 TL. olarak belirlenmiş ve bu değer üzerinden 1/4 karar ve ilam harcı aynı tarihte davacı tarafça tamamlanmıştır. Mahkemece dava reddedildiğine, yargılama oturumlarında davalı taraf vekille temsil edildiğine göre hükmün verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12.maddesi gereğince harcı tamamlanan 30.000 TL. değer üzerinden davalı lehine nisbi avukatlık ücreti takdiri gerekirken yazılı şekilde maktu avukatlık ücreti takdir edilmesi doğru olmamıştır. (Y8HD, 20.12.2011, E. 2011/4784, K. 2011/7390.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.