Karşı dava açmadan cevap dilekçesi ile nafaka istenmiş olması istemi dava haline getirmez- Yargıtay Kararı

Karşı dava açmadan cevap dilekçesi ile nafaka istenmiş olması istemi dava haline getirmez

Davalı tarafından harcı yatırılarak açılmış bir nafaka davası bulunmamaktadır. Karşı dava açmadan cevap dilekçesi ile nafaka istenmiş olması, istemi dava haline getirmez. Davalının nafaka davası olmadığı ve bu nedenlerle istem hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi gerekirken, kesin hüküm oluşturacak şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.438/7) Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2.bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine “davalının nafaka talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına” yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle onanmasına (Y2HD, 20.09.2011, E. 2010/23523, K. 2011/13616.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 15:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.