Kargo Şirketinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi

Kargo Şirketinin Verdiği Zarar – Dava Dilekçesi


 …. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                          :               

 

VEKİLİ                                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                          : MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş

TALEP KONUSU                 : MNG Kargo şirketi tarafından taşıma esnasında zarar görüp teslim alınmayan cihaza istinaden fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla tazminat ve mahrum kalınan karın bedeli olarak 5.000 Euronun tazmini ve 21.10.2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi, ücreti vekalet ve yargılama giderleri ile birlikte tahsiline ilişkin belirsiz alacak davasına dair talebimiz hakkında.

HARCA ESAS DEĞER :  5.000 Euro(19.550 TL )

OLAYLAR                            :

1- Müvekkilim hastanesinde bulunan ve tamirat gerektiren endoskopi cihazı MNG Kargo Şubesi vasıtası ile Ek’te teslim alma belgesi sunulan…  irsaliye numaralı MNG Kargo Taşımacılık A.Ş ile Endoscomed Endoskopi Sistemleri ve Teknik Servisi’ne ulaştırılmak amacıyla 21.10.2016 tarihinde kargoya verdi.

2- Cihaz, 22 Ekim 2016 tarihinde taşıma esnasında MNG Kargo tarafından taşındığı esnada zarar görmesi nedeniyle alıcı Endoscomed Endoskopi Sistemleri ve Teknik Servisi tarafından teslim alınmadı.

3-Gönderinin zarar görmesi nedeniyle teslim alınmadığını bildiren ve zararın ivedilikle tazmin edilmesi istemine ilişkin dilekçe müvekkil tarafından şubeye teslim edilmek istendi ve şube dilekçeyi kabul etmedi. … Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından MNG Kargo Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Ancak müvekkilin MNG Kargo’ya yapmış olduğu tüm başvurular semeresiz kalmış, müvekkile MNG Kargo tarafından olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş yapılmamıştır.

4- Gönderi takip numarası ile MNG Kargo sitesinden sorgulama yapıldığında, Alleben şubesinden çıkış yapılan cihaz 15.03.2017 tarihinde Ankara Merkez Depo Şubesine ulaşmış gözükmektedir. Ancak bu durumla alakalı olarak da kargo şirketinden müvekkile herhangi bir bildirim yapılmadı. Meblağı düşük sayılamayacak söz konusu tıbbi cihazla ilgili MNG Kargo şirketinin sorumsuzluğu müvekkilimin ciddi surette mağduriyetine neden olmuştur.

AÇIKLAMALAR

            

1- Müvekkil yalnızca cihazın hasar ve zarar görmesi ile kargo şirketi tarafından dönüş yapılmamasından dolayı değil, cihazın zamanında ulaştırılmamasından dolayı da mağdur olmuştur.

2– Cihaz müvekkilin hastanesinde kullandığı endoskopi cihazı olup yokluğu sebebiyle ciddi mağduriyet yaşamış, cihazın yokluğu hastanenin hastalarına endoskopi hizmeti verememesine neden olmuştur.

 3- TTK 1178/2; “Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, zıya, hasar veya teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş olması şartıyla sorumludur.” Uyarınca kargo şirketinin cihazın teslim edilmemesinden ve cihazın hasara uğramasından doğan zararı ve bundan dolayı mahrum kalınan karı tazmin etmesi istemiyle işbu belirsiz alacak davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, TTK, tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları, MNG Kargonun sitesinden sorgulanmış gönderi teslim bilgileri, MNG Kargo Gaziantep Şubesi vasıtası ile gönderilen cihazı teslim alma belgesi, MNG Kargo Genel Müdürlüğüne yazılan tazminat istemli dilekçe, Yargıtay kararları ve diğer deliller.

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızın saklı kalmak kaydıyla, MNG Kargo şirketi tarafından taşıma esnasında hasara uğraması nedeniyle alıcı Endoscomed Endoskopi Sistemleri ve Teknik Servisi tarafından teslim alınmayan cihazın 5.000 Euro bedelinin ve mahrum kalınan karın tazminini, olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gid..erleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.20.04.2018

                 

Av….

 

 

Ek 1-) Vekaletname  

Ek 2-) MNG Kargonun sitesinden sorgulanmış gönderi teslim bilgileri 

Ek 3-) MNG Kargo …..Şubesi vasıtası ile gönderilen cihazı teslim alma belgesi  

Ek 4-) MNG Kargo Genel Müdürlüğüne yazılan tazminat istemli dilekçe                                                                                   

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.