Kaporanın İadesi İhtarname Örneği

ADANA 2. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ                :…                 

VEKİLİ                     : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

MUHATAP               :

KONU                        : İadesi gereken kaparonun ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti şahsınıza ait … taşınmaz hakkında 05.06.2017 tarihinde sözlü olarak satış hakkında müvekkil ile anlaşmış olup bunun karşılığında 5000 TL kaparo almış bulunmaktasınız.

2- 07.06.2017 tarihinde taşınmaz satışından vazgeçildiği sebebi ile ödenmiş olan 5000 TL’lik kaparonun mahiyeti ve anlamı itibariyle iadesi gerekirken, Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmüne aykırı olarak ödeme yapılmamış ve müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen hukuka aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmiştir.

Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içinde 5000 TL muaccel borcunuzu 07.06.2017 tarihinden itibaren işleyen ticari temerrüt faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesince aleyhinize icra takibi başlatılacağını ve dava açılacağı, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresi gösterilen muhatapta tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz. (tarih)                                                                                         

İhtar Çeken
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 00:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.