Kapıcı İşçi Alacağı İhtarname Örneği

Kapıcı İşçi Alacağı İhtarname Örneği

X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTARNAME
KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ -Adana Barosu 4293

MUHATAP (İŞVEREN) :

KONU :
Fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı,hafta sonu tatili alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağının tarafıma ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın muhatap;

Sitenizde X tarihinden itibaren çalışmaktayım. Çalışmış olduğum bu dönemler içinde  yasal mesai saatlerini çok aşacak şekilde çalışmalarım olduğu gibi yine hafta sonu tatillerinde de sitenizde çalışmak zorunda kaldım. Yine sitenizde çalışmaktan dolayı yıllık izinlerimi kullanamadığım gibi resmi ve dini bayramlarda da  sürekli çalışmak zorunda kaldım. Bahse konu bu husus tarafınızca da bilinmekle birlikte bu şekilde çalıştığımda şahitler tarafından tasdik edilecektir. Yaklaşık 6 yıllık bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmış olmama rağmen hak etmiş olduğum ücretlerimde  tarafıma ödenmemiştir.

İşbu nedenlerden dolayı belirtilen döneme ait  yıllık izin ücreti alacağımı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,hafta sonu tatil alacağımı sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi halde iş akdimi  haklı nedenle feshedeceğimi, akabinde yasal yollara müracaat edeceğimi ihtaren bildiririm.


Keşideci

                                                                                 


Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim. Saygılarımla. tarih

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 08:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.