Kapalı nüfus kaydındaki bekarlık soyadının değiştirilmesi istenilemez- Yargıtay Kararı

Kapalı nüfus kaydındaki bekarlık soyadının değiştirilmesi istenilemez

Davacı dava dilekçesinde, evli olup eşinin Gül soyadını kullandığını, kızlık hanesindeki “Aşırmacı” olan soyadının “Oğuz” olarak değiştirilmesini istemiştir. Uyaptan alman nüfiıs kayıt örneğinden, davacının babası Mehmet Şefik Aşırmacı hanesinde nüfusa kayıtlı iken 06.01.2002 tarihinde evlenerek bu haneden ayrılması üzerine kaydının kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesi; “Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.” hükmünü getirmiştir.

Yasada yer alan bu hüküm ilgilinin açık kaydında zaman içerisinde yapılan değişikliklerin kapalı kaydın açılmasından sonra bu kayda işlenmesi ile ilgili olduğundan bu hükmün yanlış yorumlayarak kapalı kayıttaki bilgileri değiştirecek şekilde değişiklik yapılması mümkün bulunmamaktadır. Mahkemece evlenme nedeni ile nüfiıs kaydının
halen kapalı olduğu dikkate alınarak bekarlık hanesindeki soyadının değiştirilmesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi yerine kabulü yolunda karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 18.06.2015, E. 2014/21841, K. 2015/10609)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 12:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.