Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır- Yargıtay Kararı

Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır

Karar ve davacının temyiz dilekçesi kısıtlı davalı asile tebliğ edilmiştir. Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icap etmedikçe mümessillere yapılır.(7201 sayılı Tebligat Kanunu md. 11/3) Karar ve temyiz dilekçesinin davalının kanuni temsilcisine tebliğ edilerek yasal süreler geçtikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine iadesine, oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 07.07.2011, E. 2010/10635, K. 2011/11707.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 01:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.