Kanun Yararına Bozma Dilekçesi – Yazılı Emirle Bozma

ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

YAZILI EMİRLE BOZULMASI

İSTENEN MAHKEME İLAMI     :

                                                                                                                     

YAZILI EMİRLE BOZMA

İSTEYEN SANIK                           :

 

VEKİLİ                                            :

 

SUÇ                                                   :

 

KONU                                               : Yazılı Emirle Bozma İstemidir.

 

BOZMA NEDENLERİ                   :

USULE İLİŞKİN NEDENLER     :

 

1) Aşamalarda suç vasfı değiştiği halde müvekkile ek savunma hakkı verilmeyerek savunma hakkı kısıtlanmıştır.

2) …

ESASA İLİŞKİN NEDENLER      :

 

1) Dosyadaki bilgi ve belgeler istem konusunda karar vermeye yeterli değildir. Sanığın yaşı konusunda Adli Tıp raporu alınması talebimiz kabul edilmemiştir.

 

2) …

HUKUKİ NEDENLER                   : 5271 S. K. m. 309 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 309 gereğince Bakanlığınızca Yargıtay’a başvurulmasını talep ederiz. …/…/…

 

                                                                                                                                  Sanık Vekili

                                                                                                                       Av.

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.