Kanun Yararına Bozma Dilekçesi – Yazılı Emirle Bozma

ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAZILI EMİRLE BOZULMASI

İSTENEN MAHKEME İLAMI     :

YAZILI EMİRLE BOZMA

İSTEYEN SANIK                           :

VEKİLİ                                            :

SUÇ                                                   :

KONU                                               : Yazılı Emirle Bozma İstemidir.

BOZMA NEDENLERİ                   :

USULE İLİŞKİN NEDENLER     :

1) Aşamalarda suç vasfı değiştiği halde müvekkile ek savunma hakkı verilmeyerek savunma hakkı kısıtlanmıştır.

2) …

ESASA İLİŞKİN NEDENLER      :

1) Dosyadaki bilgi ve belgeler istem konusunda karar vermeye yeterli değildir. Sanığın yaşı konusunda Adli Tıp raporu alınması talebimiz kabul edilmemiştir.

2) …

HUKUKİ NEDENLER                   : 5271 S. K. m. 309 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 309 gereğince Bakanlığınızca Yargıtay’a başvurulmasını talep ederiz. …/…/…

Sanık Vekili

                        Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.