Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
Gönderilmek Üzere 

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

KABAHAT DEFTER NO          :

KARAR NO                                  :

 

KANUN YARARINA BOZMA

İSTEMİNDE BULUNAN         :

VEKİLİ                                          :

KONUSU                                 : Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu’nun …… kabahat defter no’lu kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.

KABAHAT TARİHİ                 :

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkil kabahat işleyen ……… hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu’nun … karar sayısı ile sonuç olarak 184.812,00-TL kesin nitelikte idari para cezası uygulanmasına hükmedilmiştir. İdari yaptırım kararı hukuka aykırı olmasına rağmen idari para cezasının kesin nitelikte olması nedeniyle, müvekkilin herhangi bir kanun yoluna başvurma imkanı olmamıştır.

2-) Müvekkil kabahat işleyene 10 Şubat 2017 tarih ve … idari yaptırım no’lu yazı ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/3 maddesine muhalefet iddiası ile şirket bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığı sorulmuş, müvekkil 30 günlük yasal süre içerisinde (21 Mart 2017 tarihinde iade taahhütlü mektup ile) cevap vermiş (ek-1), bu cevaba rağmen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu tarafından … sayılı kararı ile idari yaptırım uygulanmasına hükmedilmiştir.

İdari yaptırım kararına itiraz dilekçesinde de tarafımızca belirtildiği üzere, şirket ile aynı konumda olan …….. şirketine idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına dair aynı idari yaptırım bürosunun kararı da ekte sunulmaktadır. (ek-2)

3-) İdari Yaptırım kararına itiraz dilekçemizde de belirttiğimiz üzere, şirket ile aynı konumda olan …….’ye “idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına” dair aynı İdari Yaptırım Bürosu’nun kararı ve şirket bünyesinde çalışan 3 avukatın vekaletnamelerinin sunulmasına rağmen verilen idari yaptırım kararı mesnetsiz ve hukuka aykırı olup kamu yararına bozulması gerekmektedir.

4-) İdari yaptırım kararında belirtilen “esas sermayesi 250.000,00-TL’yi aşmasına rağmen sözleşmeli bir avukat bulundurmamak suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesine muhalefet etmek” suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Şirket adına çalışan üç avukat mevcuttur.

H.SEBEPLER   : CMK 309. Md ve ilgili mevzuat

S.DELİLLER  :

1-) 10/02/2017 tarih ve … idari yaptırım no’lu yazıya cevap dilekçesi ve 3 adet vekaletname örneği

2-) …….’ye ait Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu’nun kararı

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, hukuka açıkça aykırı olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu’nun … kabahat defter no ve … karar sayılı kesinleşmiş idari para cezası hükmünün bozulması amacıyla kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasını talep ediyoruz.

 

                                                                            KABAHAT İŞLEYEN VEKİLİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.