Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dilekçesi

….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

…….

 

Uzlaşma Talebinde

Bulunan                     : ….- TC Kimlik No:….

                                    Adres

Vekili                           :Av.  …

                                   Adres antettedir.

Konu                          :Müvekkilin sahip olduğu …. İli, ….. İlçesi, …. Mah., …. Mevkii, 13467 Ada ve … Parselde kayıtlı taşınmazına, kamulaştırmasız el atılması nedeni ile başkanlığınıza karşı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davası açmadan evvel 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan idareye karşı dava açmak için gereken uzlaşma başvuru şartının gerçekleştirilmesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar               :

  1. Bahse konu taşınmazın 6/8’i müvekkilimize aittir. Taşınmazın bir kısmı yol altında kalmış ancak bugüne kadar da belediyenizce kamulaştırılması gerekirken bir işlem yapılmamış, müvekkile ait taşınmaza tarafınızca müdahale edilmiştir. Bu hali ile idareniz tarafından mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran kamulaştırmasız el atma olgusu gerçekleştirmiştir.
  2. 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun geçici 6. Maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan uzlaşma hükümleri gereğince idarenize karşı kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davası açmadan evvel kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde “nakdi ödeme olarak” bedelinin tarafımıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi için uzlaşma amacı ile idarenize başvuruda bulunuyoruz. Konu ile ilgili Adana Avukat olumlu ya da olumsuz olarak tarafımıza ivedi olarak yazılı dönüş yapılmasını talep ederiz.

İstem sahibi ….

Vekili

                                                                                  Av.  …

Ekler:

  1. Tapu Kaydı
  2. Onaylı vekaletname sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın