Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dilekçesi

ADANA X BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Uzlaşma Talebinde

Bulunan:

Vekili: Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Konu: Müvekkilin sahip olduğu …. İli, ….. İlçesi, …. Mah., …. Mevkii, 13467 Ada ve … Parselde kayıtlı taşınmazına, kamulaştırmasız el atılması nedeni ile başkanlığınıza karşı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davası açmadan evvel 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan idareye karşı dava açmak için gereken uzlaşma başvuru şartının gerçekleştirilmesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar               :

  1. Bahse konu taşınmazın 6/8’i müvekkilimize aittir. Taşınmazın bir kısmı yol altında kalmış ancak bugüne kadar da belediyenizce kamulaştırılması gerekirken bir işlem yapılmamış, müvekkile ait taşınmaza tarafınızca müdahale edilmiştir. Bu hali ile idareniz tarafından mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran kamulaştırmasız el atma olgusu gerçekleştirmiştir.
  2. 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun geçici 6. Maddesinde ve ilgili mevzuatta yer alan uzlaşma hükümleri gereğince idarenize karşı kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davası açmadan evvel kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde “nakdi ödeme olarak” bedelinin tarafımıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi için uzlaşma amacı ile idarenize başvuruda bulunuyoruz. Konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz olarak tarafımıza ivedi olarak yazılı dönüş yapılmasını talep ederiz.

İstem sahibi Vekili Avukat Saim İNCEKAŞ

Ekler:

  1. Tapu Kaydı
  2. Onaylı vekaletname sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 14:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.