Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

X NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR        :

VEKİLİ                   :

DAVALI                : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU : Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle irtifak hakkının karşılığının tahsili  İstemidir.

DAVA TÜRÜ                       :Belirsiz Alacak Davası

HARCA ESAS DEĞER        : 2725,00 TL (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

AÇIKLAMALAR

  1. Mülkiyeti müvekkillerimize miras yolu ile intikal eden Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Davalı Kurum tarafından enerji nakil hattı çekilmiştir. Ancak bu zamana kadar herhangi bir yasal kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.

  1. Davalı taraftan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı, el konulup konulmadığı, hattın emniyet mesafesi, salınım değerini içerir irtifak ve kamulaştırma alanını gösterir proje ve kroki istenildiğinde durum tamamen aydınlanacaktır.

  1. Söz konusu enerji nakil hattı yaklaşık olarak taşınmazın ortasından geçmekte olup büyük bir alanı kaplamaktadır. Bu hat nedeniyle taşınmazın işletme bütünlüğü bozulmuş, üzerinde çalışma hayati tehlike riskini arttırmıştır. Bu nedenle taşınmazın tümünde gerçek manada çok büyük kıymet düşüklüğüne sebebiyet verilmiştir. Taşınmazın il merkezine, karayoluna olan yakınlığı, nüfus yoğunluğu sebebiyle kapitalizasyon faiz oranının düşük alınması gerekir.

  1. Elatma tarihi itibari ile irtifak alanı içerisinde bulunan, kısmen kesilen, kısmen budanan ve tehlike arz edip kesilmesi gereken meyve ağaçlarının bedeli tazminat değerine dâhildir.

  1. Taşınmaz başında keşif yapılarak dosyanın bilirkişilere tevdii suretiyle rapor düzenlenmesini ve alacağımızın tespitini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : MK, HMK, Kamulaştırma kanunu ve ilgili mevzuat.

SUBÜT DELİLLER

1- Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel       sayılı taşınmaz tapu kayıtlarının Celbini Talep Ediyoruz,

2- Davalı şirket kayıtları, Celbini Talep Ediyoruz,

3-Keşif, Bilirkişi, Yasal her türlü delil ile davalı yan delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlere binaen yapılacak yargılama ve  toplanacak deliller müvacehesinde;

Davamızın kabulü ile kamulaştırma yapılmadan üzerinde enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak bedeli olarak yapılacak keşif sonucu bilirkişilerce hesaplanacak tazminattan şimdilik 2725,00 TL’nin (fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere) faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin de davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ederim. tarih

Davacı Vekili

Ek       :

Vekâletname Sureti

Tapu Kaydı

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.