Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

Oca 27, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı, Kamulaştırma

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

X NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACILAR        :

                                                                              

VEKİLİ                   : 

 

DAVALI                : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

DAVA KONUSU : Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle irtifak hakkının karşılığının tahsili  İstemidir.

 

DAVA TÜRÜ                       :Belirsiz Alacak Davası

 

HARCA ESAS DEĞER        : 2725,00 TL (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

 

AÇIKLAMALAR

 

  1. Mülkiyeti müvekkillerimize miras yolu ile intikal eden Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Davalı Kurum tarafından enerji nakil hattı çekilmiştir. Ancak bu zamana kadar herhangi bir yasal kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.

 

  1. Davalı taraftan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı, el konulup konulmadığı, hattın emniyet mesafesi, salınım değerini içerir irtifak ve kamulaştırma alanını gösterir proje ve kroki istenildiğinde durum tamamen aydınlanacaktır.

 

  1. Söz konusu enerji nakil hattı yaklaşık olarak taşınmazın ortasından geçmekte olup büyük bir alanı kaplamaktadır. Bu hat nedeniyle taşınmazın işletme bütünlüğü bozulmuş, üzerinde çalışma hayati tehlike riskini arttırmıştır. Bu nedenle taşınmazın tümünde gerçek manada çok büyük kıymet düşüklüğüne sebebiyet verilmiştir. Taşınmazın il merkezine, karayoluna olan yakınlığı, nüfus yoğunluğu sebebiyle kapitalizasyon faiz oranının düşük alınması gerekir.

 

  1. Elatma tarihi itibari ile irtifak alanı içerisinde bulunan, kısmen kesilen, kısmen budanan ve tehlike arz edip kesilmesi gereken meyve ağaçlarının bedeli tazminat değerine dâhildir.

 

  1. Taşınmaz başında keşif yapılarak dosyanın bilirkişilere tevdii suretiyle rapor düzenlenmesini ve alacağımızın tespitini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER         : MK, HMK, Kamulaştırma kanunu ve ilgili mevzuat.

 

SUBÜT DELİLLER

1- Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel       sayılı taşınmaz tapu kayıtlarının Celbini Talep Ediyoruz,

2- Davalı şirket kayıtları, Celbini Talep Ediyoruz,

3-Keşif, Bilirkişi, Yasal her türlü delil ile davalı yan delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

 

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlere binaen yapılacak yargılama ve  toplanacak deliller müvacehesinde;

Davamızın kabulü ile kamulaştırma yapılmadan üzerinde enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak bedeli olarak yapılacak keşif sonucu bilirkişilerce hesaplanacak tazminattan şimdilik 2725,00 TL’nin (fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere) faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin de davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ederim. tarih

                                                                              Davacı Vekili

Ek       :

Vekâletname Sureti

Tapu Kaydı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.