Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/3745 Karar : 2015/10379

Mar 2, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı, Kamulaştırma

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir

T.C.
YARGITAY
BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/3745
Karar : 2015/10379
Tarih : 07.05.2015

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30.10.2014 gün ve 2014/9581 Esas – 2014/24508 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, davalı idare vekili ile yeni malik vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Ecrimisil talebi yönünden Dairemizin bozma kararında açıklık bulunmadığı anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 30.10.2014 gün ve 2014/9581-24508 sayılı ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece karar verildikten sonra 21.04.2014 tarihinde davacının dava konusu taşınmazı dava dışı Hasan oğlu Ahmet ‘a sattığı, Ahmet vekilinin dosyaya sunmuş olduğu 09.06.2014 havale ve harç tarihli dilekcesi ile tapu kaydına göre müvekkilinin dava konusu taşınmazın yeni maliki olduğunu belirterek müvekkilinin davacı sıfatıyla davaya devam etmesi yönünde temyiz talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

6100 sayılı HMK’nun 125/2 maddesinde, ” Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebi yönünden yeni malik olan Ahmet Arslan’ın davacı sıfatı kazandığı dikkate alınarak yargılama yapılması gerektiğinden,

Mahkeme kararının, davacı idare ve HMK’ nun 125/2 maddesi uyarınca davada kendiliğinden taraf sıfatı kazanan yeni malik vekilinin temyiz itirazları doğrultusunda şimdilik sair hususlar incelenmeksizin H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde davacıya iadesine, davalı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 07.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasını yeni malik yürütebilir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank