Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Kamulaştırma Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN DAVALI        :

VEKİLİ                                      :

DAVACI                                   :  Karayolları Genel Müdürlüğü

VEKİLİ                                      :

KONU                                       : 13.09.2017 havale tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızdır.

İTİRAZ  SEBEPLERİ :

  • Müvekkilim de paydaşı bulunduğu, Sinop İli Merkez İlçesi Korucuk Köyü hudutları dahilinde bulunan 226 Ada 57 Parsel ve 226 Ada 58 Parsel sayılı toplam iki adet taşınmazın kamulaştırılması için açılan işbu davada, dosyaya sunulan 13.09.2017 havale tarihli bilirkişi raporunda sadece 226 Ada 58 Parsel sayılı taşınmazın bedel hesaplaması yapılmıştır. 226 Ada 57 Parsel sayılı taşınmaz göz ardı edilmiştir. Bu nedenle yeniden keşif yapılarak her iki taşınmaz yönünden de taşınmazın bulunduğu mahalde inceleme yapılarak yeni bir rapor düzenlenmesini talep ediyoruz.

  • Her iki taşınmaz da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına alınmış olup imar parseline dönüşmüştür. Bu nedenle de hesap olunan değerden %40 Düzenleme Ortaklık Payı düşülmemesi gerekir.

  • Taşınmazın bulunduğu konum dikkate alındığında hesap olunan kamulaştırma bedeli gerçek değerinin çok altındadır. Zira serbest piyasa satışlarında mahalle statüsüne kavuşan Korucuk Köyü’nde taşınmazların metrekare fiyatı  500,00 TL’den başlamaktadır.

  • Ayrıca her iki taşınmaz yönünden de kısmi kamulaştırma söz konusu olduğu halde kalan kısımlarda bir değer azalması olup olmadığı hususu irdelenmemiştir. Rapor bu yönden de eksik ve hatalıdır.

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle bilirkişi tarafından dosyaya sunulan rapor hatalı olup, hüküm verilebilmesi için yeterli veriden yoksundur.  Sayın mahkemenizce yukarıda belirttiğimiz itirazlar çerçevesinde yeni bir bilirkişi heyeti ile yeniden keşif yapılmak suretiyle rapor aldırılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. tarih

Davalı

                                            Av. Erhan TABAN

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.