Kamulaştırma Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Kamulaştırma Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

….ASLİYE HUKUK MAHKEMSİ’NE

DOSYA NO    :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN DAVALILAR  :1-

DAVACI                                            :

DAVACI VEKİLİ                               :

KONU                                                : ……. Tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın  sunulması ve ek rapor alınması talebi.

AÇIKLAMALAR                                :

1-) Bilirkişi Kurulunun ….. Tarihinde Mahkemenize sunmuş olduğu rapor ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılmadan hazırlanmış bir rapor olup, aşağıda belirteceğimiz nedenlerle hükme esas alınabilir nitelikte değildir.

2-) Bilirkişi dava konusu taşınmaz için .. oranında objektif değer ilavesi yapmış olup, bu oranın kabulü mümkün değildir. Kamulaştırma kanunu madde 11’de de belirtildiği gibi taşınmazın değer arttırıcı tüm özellikleri dikkate alınarak objektif değer artışının yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Dava konusu taşınmaz Kahramanmaraş-Adıyaman karayoluna bitişik olup, köy yerleşim yerine çok yakındır neredeyse yerleşim alanın içerisindedir. Ayrıca yol,su elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunana taşınmazın hemen çaprazında bir askeri karakol ve bir petrol ofisi bulunmaktadır. Şehir merkezine de 14 km uzaklıkta olana taşınmaz önemli ve merkezi yerlere yakın olmakla birlikte köy yerleşim yerine bitişiktir. Köyde yerleşim alanı sıkıntısı bulunmakta olup, bu sebeple köy merasının yerleşim alanına çevrilmesi için köylüler girişimde bulunmuş anacak bu girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle köye yakın tarlalar yerleşim alanı olarak ilk akla gelen yerler olup, bu sebeple bu tarlara ciddi talep vardır. Açıklanan nedenlerle dava konusu taşınmazın objektif değerini arttıran birçok unsur bulunmaktadır. Tüm bu değer arttırıcı unsurlar bilirkişi tarfından yetereince araştırılıp dikkate alınmadan bir oran belirlenmiş olup,nu oran taşınmazın tüm değer arttırıcı unsurlarına karşılık olamaz. Bilirkişi tarafından ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılarak, taşınmazın tüm değer arttırıcı unsurlarınıa karlılık olabailecek bir oaranın belirlenmesi için ek bilirkişi raporu alınması gerekmektedir.

3-) Raporda Kamulaştırmadan artakalan kısımda .. oranında değer değişikliği meydana geleceği kanaatine varılmıştır. Bu oranın kabulü mümkün değildir. Sözkonus taşınmazın üzüm bağı olduğu düşünüldüğünde  kamulaştırılan yere yakın olan yerin aradaki eğim farkı nedeniyle sürülüp,işlenememesi,kamulaştırma çalışmaları sırasında üzüm bağlarına ciddi oranda toz gelmesi ve üzümün kalitesini düşürmesi gibi daha başka sebeplerle ürünlerden alınan verim ciddi anlamada azalmış hatta bazı üzüm bağları verim veremez hale gelmiştir.Belirttiğimiz hususların dikkate alınarak daha yüksek bir değer düşüklüğü oranın belirlemesi gerekmektedir.

4-) Yukarıda açıklanan tüm nedenlerle alınan bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Taşınmazın tüm olumlu ve değer arttırıcı özelliklerinin dikkate alınarak objektif değer ilavesi için yeni bir oran belirlenmesi ve taşınmazda meydan gelen tüm zararın ayrıntılı araştırılarak yeni bir değer düşüklüğü oranı belirlenmesi için ek bilirkişi raporu alınması talep olunur.

HUKUKİ NEDENLER: 2709 S. K. m. 46, 2942 S. K. m. 11, 15 vd.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ….tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile, yeniden ve itirazlarımızda belirttiğimiz hususları da kapsar şekilde ek bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesi vekaleten araz ve talep olunur.                              

Davalılar Vekili

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.