Kamu Haklarından Mahrumiyet Kararına İtiraz

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek üzere  

VAN NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

KAMU HAKLARINI GERİ

VERİLMESİNİ İSTEYEN             :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ADRES                                             :

KONU                                               : Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim 2313 sayılı kanuna aykırılık nedeniyle Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25/03/2014 Tarih 2011/24 Esas 2014/25 Karar sayılı karar müvekkilim tarfından temyiz edilmiş ve Yargıtay 10.Ceza Dairesinin 29/05/2018 tarih 2017/6741 Esas2018/4606 karar sayılı ilamı ile bozulmuş ve sayın mahkemenizce bozma ilamına uyularak BERAAT kararı verilmiştir.

2-) Müvekkilim bu yargılama süreci sonucunda hakkında beraat kararı almış ve kendisi aklanmıştır ancak bu süreç boyunca kamu haklarından yasaklılığa maruz kalmış,hakkında verilmiş olan ve kesinleşmiş olan  beraat kararında kamu hakları iade edilmemiştir. Bu sebeple kamu haklarının iadesinin talep hakkı hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                    : CMK, TCK ve 5235 sayılı adli sicil kanunu

 

HUKUKİ DELİLLER                    : 1-) Beytüşşebap  Asliye Ceza mahkemesinin2018/179 Esas 2018/96  sayılı kararı

  

TALEP VE İSTEM SONUCU      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilimizin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılarak, memnu haklarının geri verilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.27.02.2019

 

                                                                                                          Kamu Haklarını

                                                                                                          GERİ İSTEYEN VEKİLİ

                                                                                                          Av.

EKLER;

1-) Vekaletname

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.