Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İtiraz Dilekçesi

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İtiraz Dilekçesi

…SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO                :

KARAR NO                             :

İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ                                 :

MÜDAFİİ                                : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Ceza Avukatları

SUÇ                                         : Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak

SUÇ TARİHİ                           : 

KONU                                     : Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   :

1- Müdafiisi bulunduğum şüpheli hakkında 04/11/2019 tarihinde Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine karar verilmiştir. Şüpheli hakkında verilen bu karar açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. İlk olarak belirtmek isterim ki müvekkili savcılıkta  maddi gerçeğin açığa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla samimi ve açıklayıcı beyanlarda bulunmuştur.

2- Şüphelinin yaş küçüklüğü de dikkate alındığında gelecekte de menfaati açısından verilen kararın mağduriyete yol açacağı sarihitir.

Şüpheli hakkında üzerine atılı suça dair delil yetersizliği mevcuttur; hakkında takipsizlik kararı verilmesi  suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında hukuka ve de hakkaniyete uygun olacaktır. Tüm bu nedenlerle verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı hakkaniyete aykırı olup  hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ederiz.

NETİCE VE TALEP         : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı; delillerin toplanmış olması, aleyhe delil yetersizliği ve müvekkillin sabit ikametgah sahibi olması hususları da dikkate alınarak,.. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’nca verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararının itirazen incelenerek KALDIRILMASINA; ve  hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmesini  talep ederiz. tarih

                                                                                                 Şüpheli Müdafii

Av. 

(E-İMZALIDIR, FİZİKİ GÖNDERİLMEYECEKTİR.)

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İtiraz Dilekçesi 2

…NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO:

KARAR NO:

DAVANIN ERTELENMESİ KARARINA

İTİRAZ EDEN SSÇ:

MÜDAFİİ:

İSNAD EDİLEN SUÇ:Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak.

DAVANIN ERTELENMESİ KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH:

KARARIN ŞÜPHELİ MÜDAFİİYE

E-TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH:

KONU: Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik ve tedavi tedbirinin uygulanması kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR

SSÇ Veysel hakkında Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve tedaviye tabi tutulmak suretiyle denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

SSÇ Veysel, soruşturma evresinde samimi ikrarlarda bulunarak pişmanlığını beyan etmiştir. Ayrıca kaba üst aramasında bulunan uyuşturucu maddeyi kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine teslim etmiştir.

SSÇ Veysel, öğrencidir. Açık öğretimden lise 2. Sınıfta okumaktadır. Eğitim hayatı devam etmektedir. Bir yandan da Karamürsel ilçesinde bulunan Furuni isimli fırında çıraklık yaparak çalışmaktadır.

SSÇ Veysel, pişmanlık göstererek uyuşturucu maddeden uzak, eğitim öğretim ve iş hayatında verimli olmak üzere çaba göstermektedir.

Verilen bu karar neticesinde, SSÇ’nin gündelik yaşamı oldukça zorlaşacaktır.

Kararda belirtilen şekilde tedbire tabi tutulması eğitim ve iş hayatını zora sokacak, SSÇ’nin mağdur olmasına sebebiyet verecektir.

Bu hususlar dikkate alındığında; SSÇ Veysel hakkında verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve tedaviye tabi tutulmak suretiyle denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması kararı SSÇ’yi son derece olumsuz etkileyeceğinden verilen karara itiraz etme gereksinimimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK 191, CMK 171,173 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; SSÇ Veysel hakkında verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve 1 yıl süre ile denetimli serbestlik ve tedavi tedbiri uygulanması kararının itirazen kaldırılarak SSÇ Veysel hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini müvekkil SSÇ adına saygıyla dilerim.

SSÇ MÜDAFİİ

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İtiraz Dilekçesi 3

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

ADRES :

KONU : Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına itirazımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Şüpheli hakkında …/…/… tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu nedeniyle … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/… tarihli ve …/… soruşturma, …/… sayılı kararı ile TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca … yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik ile birlikte tedaviye karar verilmiş olup erteleme kararı …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-) Şüpheli …’ın soruşturma evresinde suçlamayı kabul ettiği, şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçtiği ve uyuşturucu kullandığına ilişkin alınmış raporların da bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, atılı suçun işlendiğine ilişkin herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.

3-) İş bu nedenle … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/… tarihli ve …/… soruşturma, …/… sayılı kararı ile … yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik ile birlikte tedaviye yönelik kararının kaldırılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 171, 173.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/… tarihli ve …/… soruşturma, …/… sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik ile birlikte tedaviye yönelik kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Savcılık Tanık Dinleme Tutanağı

T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO: TANIK DİNLEME TUTANAĞI: DİNLEYEN ZABIT KATİBİ: ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİ: …

2 yorumlar

  1. Kamu davası kaç günde işleme girer

  2. Haklı olduğum konuda mağdur oldum.musteki iken sanık oldum.kamu davası açıldı.sikayetci olduğum kişi uzlastirmaci aracılığıyla özür mektubunu imzaladı.hakkimda açılan kamu davasına itiraz edebilir mıyım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: