Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Oca 9, 2018 | Savcılık-Soruşturma

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

C.Savcısı, soruşturma sonunda yeterli şüpheye ulaşmış olmasına rağmen şartlar oluştuğunda kamu da­vasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir. Suç hakkında yeterli şüpheye ulaşılmış, hatta kuvvetli şüp­heye ulaşılmış olmasına rağmen kamu davası açılmayabilir. Bu kararı verme yetkisi C.savcısınındır.

Amacı Nedir?

Bu kurumla önemsiz suçlardan failin sanık konumuna sokulması engellenmeye, mahkemelerin iş yükü azaltılmaya çalışılmıştır.

C.savcısı kural olarak yeterli şüpheye ulaştığında kamu davasını açmaya mecburdur. Bu ilkeye kamu davasının mecburiliği ilkesi denir. Fakat C.savcısına tanınan kamu davasının açılmasının ertelenmesi yetkisi ile mecburilik ilkesi bir miktar yumuşatılmıştır.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmesi İçin Gereken Şartlar

C. savcısının kamu davasının ertelenmesi kararı verebilmesi için kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmiş olmalıdır:

Ertelemeye konu suç takibi şikâyete tabi bir suç olmalıdır.
Suçun kanunda gösterilen cezasının üst sınırı bir yıl veya daha az olmalıdır.

Erteleme için aranan, kanunda gösterilen soyut cezadır. Ceza Kanunumuzda cezasının üst sını­rı bir yıl ve daha az olan çok az sayıda suç vardır. Örneğin malvarlığı itibariyle tehdit hem takibi şikayete bağlı hem de altı aya kadar hapis cezasını gerektirmektedir. Bu suçu işlediğine dair ye­terli şüphe varsa fail hakkında erteleme kararı verilebilir.

C. savcısı, suçun işlendiği konusunda en az yeterli şüphe seviyesine ulaşmış olmalıdır. Yeterli şüpheye ulaşılamamışsa kovuşturmama kararı verilmelidir.

Şüpheli, daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkûm olmamalıdır. Ancak daha önce işlenen ka­sıtlı suçun cezası kesinleşmişse ertelemeye engel oluşturur.

Şüpheli ile suçtan zarar gören uzlaşma teklifini kabul etmemiş olmalıdır (CMK md 171/2, 253/9).

Yapılan soruşturma sonucu kamu davasının açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati oluşmalıdır.

Kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüpheli ve toplum açısından kamu davasının açılmasından daha yararlı olduğu kanaati oluşmalıdır.

Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşulu gerçekleşmiş olmalıdır.

Yukarıda belirtilen tüm şartlar gerçekleşmişse kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.

C.savcısı, yukarıda belirtilen şartların hepsi gerçekleşmişse kamu davasının açılmasını beş yıl süreyle erteleyebilir. Ancak ertelemek zorunda değildir.

Erteleme Kararı Verilmesinin Sonuçları

Erteme kararı verilen şüpheli hakkında beş yıl boyunca kamu davası açılmaz.

Fail, erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde sürenin sonunda kovuşturmaya yer olmadığı­na karar verilir. Fakat fail erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlerse kamu davası açılır.

Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemez.

Suçtan zarar gören, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına 15 gün içinde itiraz edebilir. İtira­zın yöntemi kovuşturmama kararlarına yapılan itiraz ile aynıdır.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedi­lir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabi­lir (CMK md 171/5).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.