Anasayfa » Ceza Hukuku Avukatlığı » Kamu Davasının Açılması Ne Demektir?

Kamu Davasının Açılması Ne Demektir?

Kamu Davasının Açılması

Kamu davasını açma görevi C.savcısına aittir. Soruşturmanın sonunda toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, C.savcısı bir iddianame düzenleyerek yetkili ve görevli mahkemeye verir. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle kamu davası açılmış, kovuşturma evresine geçilmiş olur.

Kamu Davasının Açılması Ne Demektir?

C.savcısı suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşmış ise iddianame düzenleyerek yetkili ve görev­li mahkemeye vermek zorundadır. Bu ilkeye “kamu davasının açılmasında mecburilik ilkesi” denir (CMK m. 170/2).

İddianamenin Taşıması Gereken Şartlar

Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamenin taşıması gereken şartlar kanunda göste­rilmiştir. İddianamenin başlık kısmında yetkili ve görevli mahkeme yer alır. Bunun yanında iddianamenin içe­riğinde;

 • Şüphelinin kimliği
 • Müdafii,
 • Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği
 • Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi,
 • Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği,
 • Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
 • Şikâyetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,
 • Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
 • Suçun delilleri,
 • Şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise, tutuklama ve gözaltına alma tarihleri ile bunların süre­leri gösterilir (CMK m. 170/3).
 • İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. Cumhuriyet savcısı delilleri gerekçelendirerek fiili açıklar.
 • C. savcısı iddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hu­susları da ileri sürer. C. savcısı kamusal iddia makamıdır. Maddi gerçeğin bulunmasına, adaletin sağlanması­na hizmet eder.
 • İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirle­rinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği, suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbirleri açıkça belirtilir (CMK m.170/5-6).
 • C. savcısı bu şartlara uygun olarak hazırladığı iddianameyi yetkili ve görevli mahkemeye verir.
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi