KAMU DAVASINA KATILMA

KAMU DAVASINA KATILMA

Kamu Davasına Katılma, açılmış bulunan bir kamu davasında savcının yanında yer almak, bazı yükümlülükleri üstlenmek, davanın tarafı olmak için yargılamaya dâhil olmaktır. Davaya katılmak zorunlu değildir. Hakkı bulunan kimse davaya katılırsa, kamusal iddia makamı olan C.savcısının yanında bireysel iddia makamını işgal eder. Mağ­dur veya suçtan zarar gören davaya katılırsa haklara sahip olur.

Örnek: Hakarete maruz kalan mağdurun katılma zorunluluğu yoktur. Fakat davaya katılırsa birtakım hak­lara sahip olur. Hâkimimin reddi, delil ileri sürme, tanık ve uzman çağırma, delillerin tartışılmasın­da söz hakkına sahip olma, savcıdan bağımsız kanun yoluna başvurma gibi haklara sahip olur.

Davaya katılmanın gayelerinden birisi de C.savcısını denetlemek ve ona yardım etmektir.

Kanunumuz davaya katılma hakkı bulunanları sayma suretiyle göstermiştir. Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanların davaya katılma hakkı vardır.

KAMU DAVASINA NE ZAMAN KATILINIR?

Mağdur, suçtan zarar gören ile malen sorumlu olan ilk derece mahkemesinde kovuşturma evresinde hü­küm verilene kadar katılma isteminde bulunabilir. İddianamenin kabulünden sonra kovuşturmanın her aşa­masında hüküm verilinceye kadar davaya katılma talebinde bulunmak mümkündür. Kovuşturmada katılma ta­lebi dinlenir. Ancak kanun yolu muhakemesinde davaya katılmak mümkün değildir.

KATILAN SIFATI NASIL SON BULUR?

Katılma zorunlu olmadığı gibi, müdahillik isteminden vazgeçmek de mümkündür. Katılan, müdahil olma is­teminden vazgeçerse, katılma son bulur (CMK m. 243).

Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır. Fakat ölüm halinde mirasçılar müdahilin haklarını takip etmek üze­re davaya katılma hakkına sahiptir (CMK m.243).

Katılanın ölmesi davayı düşürmez. Örneğin hakarete maruz kalmış katılan ölürse hakaret dava­sı katılanın yokluğunda devam eder.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.