Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi -2018

Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi -2018


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

KONU : Borca İtirazlarımızın Sunulması.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim … yukarıda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde öğrenmiştir.

2-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borcun kaynağını teşkil eden senet …/…/… tarihli olup zamanaşımına uğramıştır. Kaldı ki müvekkilim söz konusu borcu …/…/… tarihinde zaten ödemiş olmasına rağmen ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu takip başlatılmıştır.

3-)  Ödemeye ilişkin makbuz örneklerini sunmaktayız. Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan borcun tamamına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 169 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Takip dosyası, ödeme ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımızı nedenlerle, alacaklı tarafından … İcra Dairesinin …/… dosya numarası ile takibe konulan borcun müvekkilim tarafından ödenmiş olmasından ve borcun zamanaşımına uğramış olmasından dolayı süresi içinde yapılan itirazlarımızın kabulüne, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 28 Ekim 2019 12:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.