Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kadrosuzluktan terfi etmez kararına itiraz

Kadrosuzluk gerekçesiyle terfi ettirilememek idare hukukunun ilgilendiren uyuşmazlık çeşitlerinden birisidir. Hukuka aykırı olduğu tespit edilen bu karara itiraz edilebilir. Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda kadrosuzluk nedeniyle terfi edemez kararına nasıl itiraz edileceği, itiraz dilekçesi örneği ve süreci paylaşılmıştır.

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                 : Öncelikle yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ve     Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez değerlendirme kurulunun 19.06.2020 tarihli “Kadrosuzluktan Terfi Etmez” kararının iptaline karar verilmesi talebidir

TEBLİĞ TARİHİ                :

AÇIKLAMALAR:

1) Kişisel Bilgiler

KAÇ YILINDA MEZUN,GÖREV YERLERİ, TARİHLERİ, SON ÇALIŞTIĞI YER,

2) Terfi ve Atama İle Alakalı Mevzuata Dair Genel Değerlendirme

1- BEKLEME SÜRESİNİN DOLUP DOLMADIĞI

2- PERFORMAS PUANI(5 ÜZERİNDEN)

3-KIDEM SIRASI

4-LİYAKETE UYGUN OLUP OMADIĞI

3) Kıdem Sırası

KIDEM SIRASINA UYGUN OLARAK TERFİ İŞLEMİNİN YAPILMADIĞINA DAİR HUKUKİ AÇIKLAMA

4) 29351 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20’inci maddesi

LİYAKATE UYGUN İLGİLİ MADDE SAYILAN ŞARTLARI SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞINA DAİR HUKUKİ AÇIKLAMA

5) Liyakat, İdarenin Takdir Yetkisi ve Eşitlik İlkesi

İÇTİHATLAR İLE BAŞLIKTA SAYILAN İLKELER AÇIKLAMA

6) Sebebe ve Gerekçeye Dayalı Olma

GEREKÇE DAYALI OLMADAN YAPILAN TERFİ İŞLEMİNİN YASAYA AYKIRILIĞI

7) Telafisi Güç Zararlar ve Açıkça Mevzuata Aykırılık (İYUK m. 27/2) 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARSA, HUKUKİ AÇIKLAMA

Dava konusuna ilişkin İçtihat;

*(Danıştay 12. Dairesinin 13/10/2009 tarihli ve E:2009/2292, K:2009/5299 sayılı kararı)

HUKUKİ SEBEPLER        : İYUK, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6385 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri Ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : 

1) Müvekkil ……………ait özlük dosyası

2)  2020 yılı Komiser Yardımcılığı rütbesinde Komiser rütbesine terfi ettirilen ve ettirilmeyen personel hakkında kıdem sırasını gösterir bilgi ve belgeler.

3)  2020 yılı Komiser Yardımcılığı rütbesinde Komiser rütbesine terfi ettirilenler arasında, performans değerlendirme puanı, ödül,  başarı, takdirname, adli ve idari soruşturma bilgileri, adli mercilerce verilmiş hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, davalı idarece verilmiş disiplin cezası kararları, mesleki bilgi ve becerilerini gösterir bilgi ve belgeler.

4) Her türlü yasal delil

EK                                          :

1) …………tebliğ-tebellüğ belgesi

2) EGM Merkez Değerlendirme Kurulu  Sonuç Belgesi

3) Müvekkil ……………. ait başarı belgeleri

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz edilen  nedenlerle davanın kabulü ile öncelikle İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesine göre “Kadrosuzluktan Terfi Etmez” kararının uygulanmasında telafisi güç zararların doğma ihtimali ve açıkça mevzuata aykırılığı nazara alınarak yürütmenin durdurulmasına Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunun …………….. tarihli “Kadroluktan Terfi Etmez” kararının  iptaline,  yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 29 Eylül 2020 20:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.