Kadının maaşının ya da herhangi bir gelirinin olması gelirinin kocasının gelirinden fazla olması kocanın ortak giderlere katılma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz- Yargıtay Kararı

Nis 28, 2020 | Nafaka Avukatı

Kadının maaşının ya da herhangi bir gelirinin olması gelirinin kocasının gelirinden fazla olması kocanın ortak giderlere katılma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

Tedbir nafakasının niteliği ve yasal düzenleme gereği, her iki eşin birliğin giderlerine katılma zorunluluğu vardır. Eşler, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. (TMK 183/6)

Kadının maaşının ya da herhangi bir gelirinin olması, gelirinin kocasının gelirinden fazla olması, kocanın ortak giderlere katılma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Zira, evlilik birliğinin korunması ve devamını sağlamak için, eşlerin asgari ölçüde uyması gereken bazı yükümlülükler ve karşılamaları gereken bazı ortak giderler mevcuttur.

TMK’nun 200.maddesinde ise; “koşullar değiştiğinde hakim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar
veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.” hükmüne amirdir. Tedbir nafakası ve artırımına ilişkin davalarda, nafaka miktarı tayin edilirken, eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiği gözetilmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında somut olay irdelendiğinde; tarafların 1992 yılında evlendikleri, bu evlilikten çocukları, 07.03.1995 doğumlu Rıza ile 10.07.1998 doğumlu Eşrefin dünyaya geldiği; davalı kocanın, davacı kadına karşı açmış olduğu boşanma davasında, davacı kadmm karşı davası ile kendisi ve müşterek çocukları için tebdir nafakası talep ettiği, mahkemece davalı kocamn açmış olduğu boşanma davasının reddi ile birlikte davacı kadmm ayrı yaşamakta haklı olduğu gerekçesi ile tedbir nafakası isteminin kabulüne ve davacı Ayşe için 150.00 TL, davacı Rıza için 175.00 TL, davacı Eşref için 150.00 TL tedbir nafakasına hükmedildiği; tarafların halen ayrı yaşadıkları; davalı kocanın, ilk nafaka davasında olduğu şekilde asgari ücret ile işçi olarak çalıştığı, davacı kadımn ise ev hanımı olduğu ve fakat ilk nafaka davasının kesinleşmesinden sonra, aylık 250,00 TL kira geliri elde etmeye başladığı; mahkemece davacı kadmm ekonomik durumunda iyileşme olduğu gerekçesi ile davacı kadmm tedbir nafakası atmlması isteminin reddine, müşterek çocuk Eşref bakımından ise TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranı ile sınırlı kalarak tedbir nafakasını 21,70 TL artırılmasına karar verildiği görülmüştür.

Ayrı yaşamda haklılık olgusuna dayalı olarak, 23.08.2011 tarihinde, karşı dava olarak açılan tedbir nafakası davasıyla, artırıma ilişkin eldeki davanın açıldığı 04.02.2014 tarihi arasında yaklaşık 2 yıl 5 ay geçmiş olup; aradan geçen zaman zarfında paranın enflasyon oranında değer kaybına uğradığı, çocuğun büyüdüğü, eşin ve çocuğun ihtiyaçlarının doğal olarak arttığı, mevcut nafaka oranlarının ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı açıktır.

Hal böyle olunca, mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, ihtiyaçları, ekonomik göstergelerdeki değişim ile TÜİK’in yayınladığı ÜFE artış oranı nazara alındığında, davacı eş için takdir edilen tedbir nafakasının, hakkaniyet ölçüsünde artırılmasına; müşterek çocuk için hükmedilen tedbir nafakasındaki artış miktarının ise, ÜFE oranı ile sınırlı tutulmayarak, hakkaniyet ölçüsünde daha fazla artırılmasına karar verilmesi gerekirken; yukarıda açıklanan ilke ve esaslar gözetilmeden, kadımn gelirinin olmasımn yalnızca nafaka artış miktarım tayin ederken nazara alınabileceği düşünülmeden, yanılgılı değerlendirmeyle davacı kadın bakımından davanın reddine, davacı müşterek çocuk Eşref için ise artırım miktarının ÜFE oranı ile sınırlı tutularak nafakanın yalnıza 21,70 TL artırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. (Y3HD, 10.03.2015, E. 2014/17384, K. 2015/3794)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.