Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur- Yargıtay Kararı

Nis 18, 2020 | Kadının Erkek Eşin Soyadını Kullanması

Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının Menşure olan adının “Leyla” olarak değiştirilmesini ve evlenmekle aldığı “Karamus” soyadı ile birlikte kullandığı kızlık soyadı olan “Çoban” soyadının kayıttan silinmesini istemiştir. Mahkemece adın değiştirilmesi isteminin kabulüne, evlenmekle aldığı soyadı ile birlikte kullandığı kızlık soyadının silinmesi isteminin aynı konuya ilişkin ikinci kez kayıt düzeltme davası açılamayacağı ve haklı neden olgusunun kanıtlanamadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.

Davacı Menşure Çoban, 16.08.1990 tarihinde evlenerek eşi Osman’ın soyadı olan “Kamus” soyadını taşımaya başlamıştır. Davacının 23.07.2002 günlü dilekçesine istinaden evlilik soyadına kızlık soyadı olan “Çoban” soyadı ilave edilmiştir.

Davacının eşi Osman Kamus’un açtığı soyadı değişikliği davası sonucu Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2005 gün 2005/319-334 esas karar sayılı ilamı ile “Çoban Kamus” olan soyadı “Çoban Karamus” olarak değiştirilmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 55. maddesinin ikinci fıkrası ve Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin 109/3 maddesine göre “Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımak isterse bu ancak mahkeme karan ile mümkün olur.”

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının kızlık soyadının değiştirilmesi konusunda önceden açılmış dava bulunmamaktadır. Dinlenen davacı tanığı davacının, kızlık soyadı olan “Çoban”ı kullanmadığını ifade etmiştir. Davacının evliliği devam ettiğine göre sadece koca soyadını taşımak istemesi Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi hükmüyle kendisine tanınmış yasal bir haktır. Ayrıca haklı nedenin varlığının kanıtlanması da gerekmez. Bu nedenlerle davacının kızlık soyadının iptaline karar verilmesi gerekirken eşinin soyadının değiştirilmesine ilişkin dava ve haklı neden olgusunun kanıtlanmadığı gerekçeleri ile istemin reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına (Y18HD, 27.01.2011, E. 2010/12132, K. 2011/693.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.