Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur- Yargıtay Kararı

Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının Menşure olan adının “Leyla” olarak değiştirilmesini ve evlenmekle aldığı “Karamus” soyadı ile birlikte kullandığı kızlık soyadı olan “Çoban” soyadının kayıttan silinmesini istemiştir. Mahkemece adın değiştirilmesi isteminin kabulüne, evlenmekle aldığı soyadı ile birlikte kullandığı kızlık soyadının silinmesi isteminin aynı konuya ilişkin ikinci kez kayıt düzeltme davası açılamayacağı ve haklı neden olgusunun kanıtlanamadığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.

Davacı Menşure Çoban, 16.08.1990 tarihinde evlenerek eşi Osman’ın soyadı olan “Kamus” soyadını taşımaya başlamıştır. Davacının 23.07.2002 günlü dilekçesine istinaden evlilik soyadına kızlık soyadı olan “Çoban” soyadı ilave edilmiştir.

Davacının eşi Osman Kamus’un açtığı soyadı değişikliği davası sonucu Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2005 gün 2005/319-334 esas karar sayılı ilamı ile “Çoban Kamus” olan soyadı “Çoban Karamus” olarak değiştirilmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 55. maddesinin ikinci fıkrası ve Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin 109/3 maddesine göre “Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımak isterse bu ancak mahkeme karan ile mümkün olur.”

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının kızlık soyadının değiştirilmesi konusunda önceden açılmış dava bulunmamaktadır. Dinlenen davacı tanığı davacının, kızlık soyadı olan “Çoban”ı kullanmadığını ifade etmiştir. Davacının evliliği devam ettiğine göre sadece koca soyadını taşımak istemesi Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi hükmüyle kendisine tanınmış yasal bir haktır. Ayrıca haklı nedenin varlığının kanıtlanması da gerekmez. Bu nedenlerle davacının kızlık soyadının iptaline karar verilmesi gerekirken eşinin soyadının değiştirilmesine ilişkin dava ve haklı neden olgusunun kanıtlanmadığı gerekçeleri ile istemin reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına (Y18HD, 27.01.2011, E. 2010/12132, K. 2011/693.)

Son düzenleme tarihi 25 Mayıs 2020 09:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.