Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa aile mahkemesi hâkimi tarafından boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilir- Yargıtay Kararı

Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa aile mahkemesi hâkimi tarafından boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilir

“Davacı, eşinden boşandıktan sonra da, evlilik sırasında kullandığı soyadım taşımasına izin verilmesini istemiş, mahkemece, kanıtlanamadığmdan bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununa göre, boşanan kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğunu ve bunun kocaya zarar vermeyeceğini ispatlaması halinde istemi üzerine kocasının soyadını kullanmasına karar verilir (TMK m. 173/2)

Davacı kadın 1961, davalı erkek 1960 doğumlu olup, Bulgaristan Devleti vatandaşı iken evlenmişler, 1985 yılında doğan Adnan isimli çocukları ile birlikte 09.09.1990 tarihinde Türkiye’ye göç ettikten sonra, 04.06.1991 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını sonradan kazanmışlardır. Türk vatandaşlığını kazanma sırasında aile fertlerinin tamamı “Hünerel” soyadını almıştır. Taraflar Bulgaristan devleti vatandaşı oldukları sırada; davacı kadının bekarlık soyadı “Osmanova” iken, davalı ile evlenmesinden soma kocasının soyadı olan “Davutova” soyadını almıştır. Davacı kadının Bulgaristan vatandaşlığının sona ermiş olması, Türkiye’ye geliş sırasında eşi ile birlikte Türk vatandaşlığına geçerek “Hünerel” soyadını almış bulunması karşısında, kadının boşanmakla doğrudan kullanmaya başlayacağı bir bekarlık soyadı bulunmamaktadır. “Hünerel” soyadını kullanmasına devam etmesinin davalı erkeğin menfaatlerini olumsuz olarak etkileyeceği yönünde yeterli kanıt ileri sürülmemiştir. Davacı kadının Türk vatandaşlığını kazandığı 1991 yılından beri uzunca süre kullandığı “Hünerel” soyadını kullanmasında menfaati bulunmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamış, hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.” (Y2HD, 17.03.2016, E. 2016/1506, K. 2016/5170)

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 18:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.