Kadın ziynet eşyasının götürülmesine engel olunduğunu ispatlamalıdır- Yargıtay Kararı: 2HD E. 2011/2924, K. 2012/675

Kadın ziynet eşyasının götürülmesine engel olunduğunu ispatlamalıdır

Davacı kadın evi terk ettiği tarih itibariyle dava konusu ziynet eşyasının götürülmesine engel olunduğunu ve zorla elinden akndığını, daha önce de götürme fırsatı elde edemediğini ispat etmelidir.

Dinlenen tanık anlatımları ve toplanan delilerden, mahkemenin davalıda kaldığını kabul ettiği ziynetlerden 1 adet 14 ayar set takım, 1 adet 14 ayar künye, 1 adet 14 ayar kolye ve ucunun bozdurulmadığı anlaşılmaktadır.

Olağan olan bu eşyaların kadının üzerinde olmasıdır. Davacı evden ayrılırken bunların zorla elinden alındığını veya götürülmesine engel olunduğunu ispatlayamamıştır. Bu durumda yukarıda belirtilen ziynetler yönünden davanın reddi gerekirken bu ziynetlerin de bozdurulduğu kabul edilerek 1 adet 14 ayar set takım, 1 adet 14 ayar künye ve 1 adet 14 ayar kolye ve ucunun da aynen, olmadığı takdirde bedelinin tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, bu yönüyle hükmün bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 19.01.2012, E. 2011/2924, K. 2012/675.)

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 18:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.