Kadın Olağanüstü Şartlarda Evden Ayrılmadıkça Ziynet Eşyalarını Yanına Aldığı Kabul Edilir – Yargıtay Kararı: 2HD E. 2015/22089, K. 2015/20920

Kadın Olağanüstü Şartlarda Evden Ayrılmadıkça Ziynet Eşyalarını Yanına Aldığı Kabul Edilir

Yargıtay Kararı
2HD E. 2015/22089, K. 2015/20920

Dosyada davalı-davacı kadının iddialarınıkanıtlamaya elverişli başkaca bir delil de bulunmamaktadır. Olağan olan bu çeşit eşyanın kadının üzerinde olmasıdır. Diğer bir ifade ile bunların davacı-davalının zilyetliğine terk edilmiş olması olağana ters düşer. Öte yandan söz konusu eşya, rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen ve götürülebilen nev’idendir. Bu bakımdan, davacı olağanüstü şartlarda evden ayrılmadıkça bu türden eşyaları götürmesi her zaman mümkündür. Bu olgulara aykırı olarak varsayımdan hareketle ziynetlerin koca tarafından bozdurulmuş olabileceği gerekçesiyle kabul kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.11.2015, E. 2015/22089, K. 2015/20920)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Mart 2020 14:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.