Kadın kendi rızasıyla kaçarak evlendiğini beyan etmişse iptal davasının reddi gerekir-Yargıtay Kararı: E. 2015/5613, K. 2015/8748

Kadın kendi rızasıyla kaçarak evlendiğini beyan etmişse davanın reddi gerekir

Dava, evlenmenin iptali, olmadığı takdirde boşanma kararı verilmesine ilişkin olup, mahkemece davalının, davacı tarafından korkutularak evlenmeye razı edilmiş olması nedeniyle Türk Medeni Kanununun 151. maddesi gereğince evlenmenin iptaline karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, özellikle davacının kendi tanığı olan Ali’nin beyanından anlaşılacağı üzere davalı kadının, davacı erkekle kendi rızasıyla kaçarak evlendiği ancak daha sonra pişman olduğunu beyan ettiği sabittir.

Gerçekleşen bu durum karşısında evlenmenin iptali davasının şartları oluşmadığı halde, evlenmenin iptaline karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece yapılacak iş kademeli olarak açılan boşanma davası hakkında olumlu ya da olumsuz karar vermekten ibarettir. (Y2HD, 29.04.2015, E. 2015/5613, K. 2015/8748)

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 15:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.