Kadın Evden Atılırcasına Kovulmuşsa Ziynetlerin Akıbetini Erkek İspatlamalıdır- Yargıtay Kararı

Kadın Evden Atılırcasına Kovulmuşsa Ziynetlerin Akıbetini Erkek İspatlamalıdır

Normal koşullarda ortak konuttan ayrılarak babaevine gitmiş olmayan kadının ziynetleri üzerinde taşıyor olması hayatın olağan akışına uygun değildir.

Toplanan delillerden davacı kadının, koca ve kocanın kardeşi tarafından babaevine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Altın ziynet eşyasının kadına ait olduğu ve kadın üzerinde taşınması normal durumdur. Ancak davacı normal koşullarda ortak konuttan ayrılarak babaevine gitmiş olmadığından ziynetleri üzerinde taşıyor olması hayatın olağan akışına uygun değildir.

Bu durumda ziynetlerin kadında kaldığını ispat yükü davalı koca üzerindedir. Davalı koca savunmasını gösterdiği delillerle ispatlayamamış; yemin deliline de dayanmamıştır. Davacı kadının üç adet altın burma bileziğe ilişkin davasında haklı olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı kadın bunların aynen iadesini, olmadığında bedelini istemiştir. Mahkeme yaptırdığı bilirkişi incelemesinde bu bedeli 6.010 TL. olarak hesaplatmıştır. Ne var ki, bilirkişi hesaplamada bedeli inceleme tarihi olan 26.2.2009 tarihine göre belirlemiştir. Doğru sonuca varabilmek için, altın ziynet eşyası bedelinin dava tarihi temel alınarak bulunması gerekir. Mahkemece bilirkişiden dava tarihi olan 08.10.2007 tarihi itibariyle bu ziynetlerin bedeli hesaplattırılarak, hesaplanacak miktara bedel yönünden hükmedilmesi gerekirken; inceleme tarihindeki bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 07.12.2010, E. 2010/20326, K. 2010/20469.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 18:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.