Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

Ağu 26, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Dava Dilekçesi Örneği

Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak bu yazımızda “kadastro tespitine itiraz dava dilekçesi”nin nasıl hazırlanacağı ve örneklerini ele aldık.

Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi


 ADANA KADASTRO MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir İstemli

Davacı             

Davalılar         

Konu                Kadastro tespitine itiraz

Deliller             

  1. Tapu kaydı, kadastro tespit tutanağı
  2. Mirasçılık belgesi
  3. Nüfus kayıtları
  4. Keşif ve bilirkişi incelemesi
  5. Tanık vesair her türlü yasal delail.

Hukuki Neden  3402 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat

Açıklamalar     1. ……….. ili, ……….. ilçesi, ………….. mahalle/köy, ………. mevkiinde bulunan taşınmazım kadastro tespitinde davalılar adına yazılmış olduğunu yapılan askı sonucu öğrenmiş bulunuyorum.

Bu taşınmazımda buğday ekilidir ve hasat mevsimi yaklaşmıştır. Taşınmazım bana babam D…’den intikal etmiş olup adıma ….. günlü ….. yevmiye sayılı tapu senedi ile kayıtlıdır.

Davalıların taşınmazımda bir hak ve ilgileri yoktur. Uzun zamandan beri tarafımdan da ekilip biçilmektedir. Kadastro tespiti yanlış yapılmıştır. İptali için işbu davayı açmak zorunda kaldım. Ayrıca, buğday ekili tarlamın işbu dava sonuna kadar davalılarca hasatının kaldırılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep etmekteyim. Davamı kanıtlayacağım.

Sonuç ve istem Gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, davalılar adına tespit olunan …….. ada, ……. parsel sayılı tapu kaydının, itirazımın kabulü ile, iptali ile, …. günlü, …….. yevmiye sayılı tapu kaydım uyarınca adıma tashihan tespitine ve tapuya tesciline, masrafların davalılara yükletilmesine, dava sonuna kadar, mahsulün toplanmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……../……/…….

Tespite itiraz eden

Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi -2-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                          İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI       :

DAVALI        :

DAVA            : 3303 sayılı yasaya göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalılar adına beyanlar hanesinde kullanıcı tespitine ilişkin kaydın düzeltilmesi ve .. payın kullanıcısının davacı olduğunun tespiti ile beyanlar hanesine yazılması talebidir. (Harca Esas Değer: )

AÇIKLAMA : 1-X Merkez’de 3303 sayılı taşkömürü havzasındaki taşınmaz malların iktisabına dair kanunun ek 1.maddesi gereğince Kadastro Müdürlüğünce tespit çalışmaları yapılmış ve yeni ada ve parsel numaraları belirlenerek beyanlar hanesine kullanıcıları yazılmıştır.

2-Bu çalışmalar kapsamında .. Mah. … Ada … Parsel olarak Maliye Hazinesi adına oluşturulan tapu kayıtlarının beyanlar hanesine “14.11.1999 tarihinden evvel olmak üzere …. Kullanımındadır” yazılarak zilyetleri davalılar olarak tespit görmüştür. Kadastro tutanakları askı süresi içerisinde bilgisi olmayan müvekkil tarafından itiraz edilmediği için … tarihinde askıdan indirilerek kesinleştirilmiştir.

3-Davalılar adına yapılan ve beyanlar hanesine yazılan tespit doğru değildir. ……..

4-Söz konusu nedenlerle 3303 sayılı yasaya göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında beyanlar hanesinde kullanıcıya ilişkin davalılar adına yapılan tespitin iptali ve düzeltilmesi ile bu parsellerde kullanıcı tespitinin …. Adına yapılmasını dava ediyoruz. Davamız kadastro ve tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, mahalli bilirkişiler, tanıklar, ödeme belgeleri, ecrimisil belgeleri ile kanıtlanacaktır.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK, Kadastro Kanunu, 3303 sayılı Kanun, HMK

DELİLLER    : … kadastro ve tapu kayıtları, Zonguldak Milli Emlak Müdürlüğü kayıtları, mahalli bilirkişiler, tanıklar, keşif, bilirkişi incelemesi, ecrimisil belgeleri, ödeme dekontları

SONUÇ          : Açıkladığımız gibi, 3303 sayılı yasaya göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında … Mah. …Ada…Parsel sayılı taşınmazlarda beyanlar hanesinde davalılar adına kullanıcı tespitine ilişkin kaydın düzeltilmesi ve… karar verilmesini, 3303 sayılı yasaya göre taşınmazların hazine tarafından davalılara devrinin yapılmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, masraf ve vekillik ücretinin davalılara yüklenmesini arz ve talep ederim.

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.