Kaçak Su Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği

Kaçak Su Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği


GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                    : Aski Genel Müdürlüğü

VEKİLLERİ                     :

ŞÜPHELİ                        : İnşaat San. ve Tes. Müh. Tic. LTD.ŞTİ. şirketi ortakları ve yetkili kişileri

SUÇ                                : Kaçak su kullanmak suretiyle karşılıksız yararlanma

KONUSU                         : Kaçak su kullandığı tutanak altına alınan Şüpheli hakkında TCK 163. Maddesi uyarınca ceza davası açılması ve cezalandırılması talebimizi içeren Şikayet Dilekçesidir.

Suç Tarihi:                    

AÇIKLAMALAR               :

  1. Şüphelinin işyeri  olan adresinde kaçak su kullanıldığı tespit edilmiş

  1. 03/07/2014 tarihinde suç mahallinde tutanak münziilerince yapılan incelemeler sonucunda “su sayacı yerine araboru takılarak” kaçak su kullanıldığı tutanak altına alınmıştır (EK-1 kaçak su kullanıldığına dair tutanak ve resimler). Şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu madde 163: Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.

  1. İzah olunduğu üzere Şüphelinin şikayete konu eylemi TCK.’nun 163 ve sair maddelerine aykırılık teşkil etmekle Sayın Başsavcılığınıza şikayette bulunma zarureti hasıl olmuş

SONUÇ VE İSTEM           : Belirtmeye çalıştığımız ve re’sen saptanacak nedenlerle;

Kaçak su kullanmak suretiyle TCK. 163. Maddesinde yazılı Karşılıksız Yararlanma suçunu işlediği sabit olan şüpheli hakkında ceza davası açılarak cezalandırılmalarına karar buyrulmasını vekil olarak saygılarımızla dileriz.

                                            “Şikayetçi” ASKİ Genel Müdürlüğü

                                   Vekili

EKLER:

EK1 Sübut delil arz eden fotoğraflar.

EK2 Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.