Kaçak Elektrik Davasına Cevap

Nis 17, 2020 | Ceza Hukuku

Kaçak Elektrik Davasına Cevap

ADANA X TÜKETİCİ MAHKEMESİ

 

DOSYA NO              :

CEVAP 

VEREN DAVALI       :

VEKİLİ                      :

DAVACI                  

VEKİLİ                    :

 

KONUSU        : Davaya ilişkin cevaplarımızın sunulması ve ile davanın reddi talepli cevap dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

1-) Müvekkilime ait X tesisat numaralı elektrik abonesine X yetkilileri tarafından kaçak elektrik tutanağı düzenlenmiştir. Bahse konu elektrik abonesine düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağı tamamen, mesnetsiz ve haksız çıkar sağlamaya yönelik gerçek dışı iddialardır. Kaçak elektrik tespit tutanağında ileri sürülen hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir çünkü müvekkilimin düzenlenen kaçak elektrik kullanma gerekçesi yoktur bu tutanak nedeniyle müvekkilimin tüketici hakem heyetine başvurup haksız düzenlenen kaçak tutanağın iptalini ve düzenlenen tahakkuk miktarının silinmesini istemiştir. Sayın Tüketici Hakem Heyeti ise yapmış olduğu inceleme ve araştırma sonucunda kaçak elektrik tutanağının haksız olduğu ve bu nedenle başvurunun kısmen kabulüne karar vermiştir.

2-) Dağıtım şirketinin kaçak elektrik ile mücadele ederken adil davranması gerekmektedir. Kaçak kullanımının tespiti anında tutanak tutulurken tutanakta görevli personeller, tanık ve abonenin imzalaması gerekir. Abonenin imzadan imtina etmesi durumunda kolluk veya muhtar tanık olabilir. Ancak tutanak incelendiğinde abone temsilcisi veya muhtar, tanık imzalarının olmadığı görülmektedir. Bu nedenle düzenlenen kaçak elektrik tutanağı dayanaktan yoksun olduğundan tahakkuk edilen borç ile ilgili haksız şart söz konusudur. Bu ise tüketiciden haksız olarak borç yükletilmek istenilmiştir.

3-) X Tüketici Hakem Heyetinde ,davacı taraf olan X savunmasında tahakkuk ettirilen paranın niçin kesildiği ve hesaplama yaparken hangi kıstaslara yer verildiği ispatlayamamıştır. İspatlamaya dayanak olarak da bilgi ve belge sunmamıştır. EPDK müşteri hizmetleri yönetmeliği ve EPDK kurul kararlarına uygun olarak yapılmadığı ortadadır. Kesilen cezanın keyfiyet içerdiği ortadadır. X A.Ş’nin tamamen kar politikasına yönelik keyfi bir uygulamadan ve haksız kazanç elde etme amacını sergilemektedir

4-) Davacı kaçak elektrik tutanağının resmi belge olduğu yönünde beyanlarda bulunmuştur ancak müvekkilim aleyhine düzenlenen kaçak elektrik tutanağı resmi belge olma özelliğini yitirmiştir. Çünkü; Kaçak kullanımının tespiti anında tutanak tutulurken tutanakta görevli personeller, tanık ve abonenin imzalaması gerekir. Abonenin imzadan imtina etmesi durumunda kolluk veya muhtar tanık olabilir. Ancak tutanak incelendiğinde abone temsilcisi veya muhtar, tanık imzalarının olmadığı görülmektedir. Bu nedenle düzenlenen kaçak elektrik tutanağı dayanaktan yoksun olduğundan tahakkuk edilen borç ile ilgili haksız şart söz konusudur. Bu ise tüketiciden haksız olarak borç yükletilmek istenilmiştir. Resmi belge olmaktan uzak olan tutanağa itibar etmek usul ve yasaya aykırıdır. Sayın mahkeme tarafından bilirkişi incelemesinden önce dikkat etmesi gereken unsur kaçak elektrik tutanağının usulüne uygun olup olmadığıdır. Müvekkilim borç tehdidi altında kaçak tutanağa karşı ödemeyi yapmıştır.

X Tüketici Mahkemesinin X Sayılı dosyada verilen karar bizim dosyamız için emsal niteliktedir. Kararda özetle “tüketici hakem heyeti tarafından bilirkişi raporuna uygun şekilde karar verildiği, alınan bilirkişi raporunun yeterli ve karar kurmaya elverişli nitelikte olduğu, Tüketici Hakem Heyeti Kararına itiraz eden tarafın yeniden bilirkişi raporu alınmasını gerektirecek tüketici hakem heyeti dosyasında olmayan farklı bir delil dosyaya sunmadığı, bu sebeple usul ekonomisi açısından mahkememizce yeniden bilirkişi raporu alınmasına gerek görülmediği, usulüne uygun şekilde düzenlenen bilirkişi raporuna göre verilen tüketici hakem heyeti kararının yerinde olduğu ve hakem heyeti kararına yapılan itirazın haksız olduğu “ şeklinde belirtmiştir. Bu nedene dayanarak davacı tarafından açılan davanın reddini talep ediyoruz.

5-) Yukarıda kısaca açıkladığımız haklı nedenlere dayalı olarak yasal dayanaktan yoksun, kötü niyetli ve hakkaniyete aykırı düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağının tarafımızca kabul görmesi mümkün olmayıp yasal süresi içinde cevap dilekçesi verme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TKHK ve ilgili mevzuat

DELİLLER            : Tüketici Hakem Heyeti Kararı, dayanaktan yoksun ve usule aykırı düzenlenmiş kaçak elektrik tutanağı, müvekkilime ait tesisat numarası, Tanık, keşif, bilirkişi, yemin ve gerektiğinde her türlü yasal  kanıt.

 

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü;

  • Davacının beyanlarına karşı sunduğumuz cevabımıza binaen davanın reddine,
  • Haksız ve mesnetsiz olarak ikame edilen iş bu dava nedeniyle doğacak, anapara, faiz, ücret-i vekâlet ve yargılama giderlerinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                 Davalı Vekili

                                                                                                              Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kaçak Elektrik Davasına Cevap

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.