Kaçak Balkon Nedeniyle Savunma

Kaçak Balkon Nedeniyle Savunma Nasıl Yapılır? Savunma Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLEMEK ÜZERE

            DURUŞMALI         

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI: K.H.

İSTİNAF BAŞVURUSU

YAPAN SANIK :

MÜDAFİ: Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVA KONUSU                             : Kurulan hukuka aykırı hükmün ortadan kaldıırlması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. İddianamede belirtilen “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçunun kanuni tanımındaki unsurlar sanık tarafından gerçekleştirilmediği halde TCK m. 184/1’den hukuka aykırı olarak hüküm kurulmuştur. Şöyleki;   TCK m. 184/1’de ” Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak BİNA yapan veya yaptıran kişi…” denilerek suçun kanuni tanımı yapılmış ve görüldüğü üzere “İmar Kirililğine Neden Olma Suçu’nun maddi unsurlarından biri olan BİNA YAPMAK ile ilgili binanın tanımı, 3194 sayılı İmar Kanunu m. 5’te Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” denilmek süretiyle yapılmıştır. Ayrıca  05.2014 tarihli  kararda da görüleceği üzere [ 15. YCD Esas No:2013/19907 Karar No:2014/9369 ] balkonun eklenti olduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadadır:

“…Diğer bir anlatımla, girilmesi konutta oturanların huzur ve güvenliğini bozabilecek konuta bağlı veya pek yakın ek yapılar veya yerlerdir. Avlu, ahır, bahçe, taraça, samanlık, odunluk, kömürlük, BALKON gibi yerler EKLENTİDİR…”    

  1. Dosyada delil olarak gösterilen bilirkişi raporlarında da “07/08/2019 tarihinde yapılan kontrollerde 0.90 m yüksekliğinde 4mX4m ebadında açık BALKON yapıldığı tespit edilerek…” denilerek bir eklenti olan BALKON yapıldığı tespit edilmiştir. Şu halde İmar Kanunu’nda yapılan tanımdan yola çıkarak “bina yapmak” eylemi ile balkon arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmamakta ve bu itibarla suçun işlenebilmesi için suçun kanuni tanımındaki fiilin fail tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği ve somut olayda failin yaptırmış olduğu balkonun, suçun kanuni tanımına vücut vermediği dolayısıyla suçun oluşmadığı için de iddia makamının maddi hataya düştüğü ortadadır.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

  1. İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  2. Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
  3. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK karar verilmesini talep ederiz. 

Sanık Müdafi

Son düzenleme tarihi 8 Eylül 2020 14:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.