Kaçak Balkon Nedeniyle Savunma

Eyl 8, 2020 | Ceza Hukuku

Kaçak Balkon Nedeniyle Savunma Nasıl Yapılır? Savunma Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLEMEK ÜZERE

                                                                                                                      DURUŞMALI         

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI: K.H.

İSTİNAF BAŞVURUSU

YAPAN SANIK :

MÜDAFİ: Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVA KONUSU                             : Kurulan hukuka aykırı hükmün ortadan kaldıırlması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. İddianamede belirtilen “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçunun kanuni tanımındaki unsurlar sanık tarafından gerçekleştirilmediği halde TCK m. 184/1’den hukuka aykırı olarak hüküm kurulmuştur. Şöyleki;   TCK m. 184/1’de ” Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak BİNA yapan veya yaptıran kişi…”  denilerek suçun kanuni tanımı yapılmış ve görüldüğü üzere “İmar Kirililğine Neden Olma Suçu’nun maddi unsurlarından biri olan BİNA YAPMAK ile ilgili binanın tanımı, 3194 sayılı İmar Kanunu m. 5’te Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” denilmek süretiyle yapılmıştır. Ayrıca  05.2014 tarihli  kararda da görüleceği üzere [ 15. YCD  Esas No:2013/19907 Karar No:2014/9369 ] balkonun eklenti olduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadadır:

“…Diğer bir anlatımla, girilmesi konutta oturanların huzur ve güvenliğini bozabilecek konuta bağlı veya pek yakın ek yapılar veya yerlerdir. Avlu, ahır, bahçe, taraça, samanlık, odunluk, kömürlük, BALKON gibi yerler EKLENTİDİR…”    

  1. Dosyada delil olarak gösterilen bilirkişi raporlarında da “07/08/2019 tarihinde yapılan kontrollerde 0.90 m yüksekliğinde 4mX4m ebadında açık BALKON yapıldığı tespit edilerek…” denilerek bir eklenti olan BALKON yapıldığı tespit edilmiştir. Şu halde İmar Kanunu’nda yapılan tanımdan yola çıkarak “bina yapmak” eylemi ile balkon arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmamakta ve bu itibarla suçun işlenebilmesi için suçun kanuni tanımındaki fiilin fail tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği ve somut olayda failin yaptırmış olduğu balkonun, suçun kanuni tanımına vücut vermediği dolayısıyla suçun oluşmadığı için de iddia makamının maddi hataya düştüğü ortadadır.

SONUÇ ve İSTEM:

 Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

  1. İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  2. Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
  3. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK karar verilmesini talep ederiz.   

                                                                                                                 Sanık Müdafi

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.