Kaçak Bahis Oynama Cezasına İtiraz

Haz 18, 2020 | Ceza Hukuku, İdare Hukuku Avukatlığı

Kaçak Bahis Oynama Cezasına İtiraz

  • Kaçak bahis neticesinde idari para cezası gündeme gelmektedir. Günümüzde kaçak bahis nedeniyle idari para cezasına maruz kalan birçok vatandaşımız bulunmaktadır.
  • Kaçak bahis oynamak Türk Hukuku çerçevesinde yasaklanmıştır. Oynayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.
  • Kaçak bahis cezasının gerçeğe aykırı olduğu iddia ediliyor ise cezaya itiraz etmek mümkündür. İtiraz sulh hukuk mahkemesine yapılır.
  • Kaçak bahis cezasına itiraz kapsamında Adana, Avukat SAİM İNCEKAŞ tarafından paylaşılan aşağıdaki dilekçe örneği dikkate alınabilir. İtiraz prosedürü hakkında bilgi edinilmesi açısından yararlı bilgiler yer almaktadır.

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

 

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN:

KARARINA İTİRAZ EDİLEN :

KONU   : Kesilen idari para cezasının hukukun amacı ve kanunun işlenencürümün ağırlığı miktarınca yaptırım uygulama esasına aykırılıkolması nedneiyle iptali isteminden ibarettir.

İDARİ PARA CEZASI MİKTARI            : X TL

TEBLİĞ TARİHİ                                         :

AÇIKLAMALAR    :

X tarihinde itirazıma konu idari para cezası kararını tebliğ aldım. Bahse konu idari yaptırıma neden olan kabahat benim için kesinlikle müptelalık taşımayan işlettiğim berber dükkana gelen gençler arasında yaygınlığı hasebiyle bildiğim şans oyununu oynadığım sırada görevli memurlarca X tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Kabahate konu fiili işlediğimi pişman olduğumu hazırdaki görevlilere olay esansında belirttim.Tarafıma tebliğ edilen idari para cezasının anayasa ve yasalarca güdülen suç ve ceza arasında orantılılık, yaptırımda ölçülük,elverişlilik,gereklilik unsurlarının göz önüne alınmadan alt sınırdan uzaklaşarak verilen ceza benim bahsi geçen hukuki ilkelerden uzakolup iptalini talep ediyorum.

Halihazırda Covid-19 hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiş ve bu hastalık Ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.Alınan tedbirler nedeniyle işletmiş olduğum berber dükkanı 21.03.2020 tarihinde kapatılmış kira olan ev ve işyerim, yeni evlenmem nedeniyle hasebiyle hayli zor durumda olan ekonomik durumum çalışamadığım bugünlerde daha da sarsılmıştır.Bir yaptırımla öngörülen ceza ile ulaşılmak istenen amaç arasında da “ölçülülük ilkesi” gereğince makul bir dengenin bulunması zorunludur.İdarenin hukuk politikasına esas aldığı ölçülülük ile amaç sadece ceza vermek olmayıp,cezalandırılan işlemle ceza arasında bir dengeyi gözetmektir.Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım ekonomik koşullarımla alt sınırdan uzaklaşarak verilen idari para cezasını ödemek zor olan ekonomik koşullarımı daha da ağırlaştıracak ve hukukun tesis edilme amacı olan toplumunsosyal, kültürel yapısını, ahlaki değerlerini ve ekonomik hayatın gereksinimlerini göz önüne alan suç politikasına aykırı olacaktır.

Cezanın caydırıcı olması prensibi işlenen fiile uygulanan yaptırımın üst sınırdan uygulanması demek olmayıp cezanın yaptırım uygulananın şahsında bireyselleşmesi esasını içermelidir.Uygulanan idari yaptırımdan önceadli sicilimde herhangi bir suç kaydı bulunmamaktadır.Suç veya kabahat işlemeye veya bunları tekrarlamaya yatkın bir tavrım söz konusu değildir.Nitekim yükesk yargı karalarında gözetilen bu husus “…5237 s. TCK’nun 61. Ve 3/1 maddeleri ve cezada ölçülülük prensibi göz önüne alınarak, suçun işleniş biçimi ve işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı. failin kastı ve elde ettiği menfaat ile orantılı olacak şekilde alt ve üst sınırlar arasında temel cezanın belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda sanığın hesap hareketleri incelenerek. suç tarihi ve öncesinde bahis şirketleri ile bağlantılı hesabının bulunup bulunmadığı, varsa ilgili hesaplardaki hareket ve yoğunluğun tespitinden sonra cezanın bireyselleştirilmesi gerekirken eksik araştırma neticesinde alt sınırdan ceza uygulandığı,…” (ADANA BAM 10. CD 2017/604 E, 2018/80 K, 08/01/2018 T. ) şeklinde bireyseltirme esasına yönelik kararları mevcuttur

Söz konusu idari yaptırım para cezası 7258 Sayılı kanunun 5/d maddesi uyarınca kesilmiştir.Bahsi geçen madde kapsamında alt sınırdan uzaklaşılarak verilen ceza işlediğim kabahat ve neticesinde elde edeceğim menfaat arasındaki oran göz önüne alınmadan alt sınırdan uzaklaşarak verilmiştir.Nitekim 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi” başlıklı 3. maddesinin 1. Fıkrasına göre, suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine karar verilmelidir.Uygulanan idari para cezası alt sınırdan uzaklaşılarak verilmiş fakat gerekçelendirilmemiştir.Anayasa, yasa ve yüksek yargıda kararların gerekçelendirilmesi esası uygulanmamıştı ve idarenin bu eylemi hukuka aykırıdır. Nitekim Yargıatay bir kararında bu hususu “Cezada ölçülülük prensibi gereğince verilen cezanın eylem ile orantılı şekilde bireyselleştirilmesi, uygulama gerekçesi olarak da yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi gerektiği gözetilmeden ve yine herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeksizin sanık Fırat hakkında alt sınırdan uzaklaşılması sureti ile TCK’nın 3. Ve 61. Maddeslerine aykırı davranılması… Bozulmasına…” (Yargıtay 19. CD’nin 2015/11462 E, 2017/2143 K ve 13/03/2017 T sayılı kararı)şeklinde kararında belirtmiştir.

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle kesilen idari para cezasının kanunun aradığı ölçülük, kasıt edilenfiile mukabilsağlanacak menfaat dengesi gözetilmedenalt sınırdan uzaklaşarak ve bunun gerekçesi gözetilmeden verilen idari para cezası kanuna ve hukukun temel esaslarına aykırıdır ve iptal edilmelidir.

HUKUKİ NEDENLER  :  7258 sayılı KanunKabahatler Kanunu, CMK,       A.Y., C.Kve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : (ADANA BAM 10. CD 2017/604 E, 2018/80 K, 08/01/2018 T. ) (Yargıtay 19. CD’nin 2015/11462 E, 2017/2143 K ve 13/03/2017 T sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM  :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 7258 Sayılı Kanunun 5/d maddesi uyarınca idari yaptırım kararıyla tarafıma kesilen TL tutarındaki idari para cezasının iptaline, karar verilmesini arz ve talep ederim.

                İdari Para Cezasına İtiraz Eden

           

EK:1 TEBELLÜĞ BELGESİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.