İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İtirazın kaldırılması ve iflâs istemi

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim ile davalı arasında yapılan alım satım sözleşmesi gereğince, davalının müvekkilimden satın aldığı malların bedelini kararlaştırılan tarihte ödememiştir. Davalıya borcunu ödemesi için yapılan uyarılara ise, kayıtsız kalmıştır.

2- Müvekkilim borcun tahsili amacı ile borçluya karşı iflâs yolu ile takibe başlamış Adana İcra ve İflas Müdürlüğünün 12 sayılı icra takip dosyası ile iflâs yolu ile takipte adi ödeme emri örnek 11 gönderilmiştir.

3- Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrini almış 7 günlük yasal süresi içinde itiraz etmiştir. Bu itiraz haksızdır. Yapmış olduğumuz araştırmada borçlunun ekonomik durumunun iyi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda tacir olan borçluya karşı müvekkilimin alacaklarını tahsil edebilmek için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: 1- Satım sözleşmesi, 2- Adana İcra ve İflas Müdürlüğünün 12 sayılı icra takip dosyası, 3- Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK. md. 156 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulüne, itirazın kaldırılmasına ve davalının iflâsına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Yediemin Değişikliği Dilekçe Örneği

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO: 15 Esas AÇIKLAMALAR Dosya borçlu ve borçlularına yapılacak menkul fiili …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: