İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap ve Dilekçesi

Tem 4, 2020 | İcra Hukuku

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap

  • Huzurdaki dava ile  . İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kaldırılmasını talep edilmiştir. Ancak huzurdaki davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Çünkü müvekkil tarafından yapılan itirazda borca, kira sözleşmesi ve imzaya da itiraz edilmiş olduğundan kira sözleşmesindeki imzaya itiraz kira sözleşmesinin varlığına da itiraz niteliğindedir. İİK. 68 de gösterilen bir belge ve dayanak mevcut değildir. İİK. 68 Kapsamında bir belgeden söz edilemeyeceği hallerde itirazın kaldırılması değil itirazın iptali söz konusu olabilir. Zira İcra Hukuk Mahkemeleri dar yetkili bir mahkeme olduğundan dava konusu ihtilafın çözümü mümkün değildir.
  • İcra Hukuku ve itirazın kaldırılması davaları çerçevesinde Adana-AvukatSaimİNCEKAŞ tarafından ele alınan cevap ve dilekçe aşağıdaki gibidir.

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi

 

. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

Davaya Cevap

Veren Davalı              :

Vekili                          :  Av.

Davacılar                   : 

Vekili                          : 

Konu                          : Davaya cevaplarımızın sunumudur.

 

Açıklamalar               :

Huzurdaki davanın aşağıda yer vermeye çalıştığım ve yargılama sürecinde ortaya çıkacak ve resen nazara alınacak nedenlerle reddi gerekmektedir.

Huzurdaki dava ile  . İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kaldırılmasını talep edilmiştir. Ancak huzurdaki davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Çünkü müvekkil tarafından yapılan itirazda borca, kira sözleşmesi ve imzaya da itiraz edilmiş olduğundan kira sözleşmesindeki imzaya itiraz kira sözleşmesinin varlığına da itiraz niteliğindedir. İİK. 68 de gösterilen bir belge ve dayanak mevcut değildir. İİK. 68 Kapsamında bir belgeden söz edilemeyeceği hallerde itirazın kaldırılması değil itirazın iptali söz konusu olabilir. Zira İcra Hukuk Mahkemeleri dar yetkili bir mahkeme olduğundan dava konusu ihtilafın çözümü mümkün değildir.

İtirazın iptali davaları içinde 6100 sy HMK madde 4 gereğince kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklarda Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Sulh Mahkemesinin görevli olduğunu belirlenmiştir. Tüm bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuki Sebepler       : HMK, İİK ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller          :Keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, Yemin, Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ikamesi mümkün her türlü delil

Sonuç Ve İstem        : Arz edilen, süreçte ortaya çıkacak ve Sayın Mahkemece resen nazara alınacak diğer nedenlerle;

– Davanın REDDİNE,

– Kötü niyetli olarak açılan dava miktarının %20 oranından aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılmasına,

– Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini vekâlet verenim adına saygılarımla talep ederim.

 

                                                                                                    Davalı Vekil

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.