İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap ve Dilekçesi

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap

  • Huzurdaki dava ile  . İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kaldırılmasını talep edilmiştir. Ancak huzurdaki davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Çünkü müvekkil tarafından yapılan itirazda borca, kira sözleşmesi ve imzaya da itiraz edilmiş olduğundan kira sözleşmesindeki imzaya itiraz kira sözleşmesinin varlığına da itiraz niteliğindedir. İİK. 68 de gösterilen bir belge ve dayanak mevcut değildir. İİK. 68 Kapsamında bir belgeden söz edilemeyeceği hallerde itirazın kaldırılması değil itirazın iptali söz konusu olabilir. Zira İcra Hukuk Mahkemeleri dar yetkili bir mahkeme olduğundan dava konusu ihtilafın çözümü mümkün değildir.
  • İcra Hukuku ve itirazın kaldırılması davaları çerçevesinde Adana-AvukatSaimİNCEKAŞ tarafından ele alınan cevap ve dilekçe aşağıdaki gibidir.

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi

. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

Davaya Cevap

Veren Davalı              :

Vekili                          :  Av.

Davacılar                   : 

Vekili                          :

Konu                          : Davaya cevaplarımızın sunumudur.

Açıklamalar               :

Huzurdaki davanın aşağıda yer vermeye çalıştığım ve yargılama sürecinde ortaya çıkacak ve resen nazara alınacak nedenlerle reddi gerekmektedir.

Huzurdaki dava ile  . İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kaldırılmasını talep edilmiştir. Ancak huzurdaki davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Çünkü müvekkil tarafından yapılan itirazda borca, kira sözleşmesi ve imzaya da itiraz edilmiş olduğundan kira sözleşmesindeki imzaya itiraz kira sözleşmesinin varlığına da itiraz niteliğindedir. İİK. 68 de gösterilen bir belge ve dayanak mevcut değildir. İİK. 68 Kapsamında bir belgeden söz edilemeyeceği hallerde itirazın kaldırılması değil itirazın iptali söz konusu olabilir. Zira İcra Hukuk Mahkemeleri dar yetkili bir mahkeme olduğundan dava konusu ihtilafın çözümü mümkün değildir.

İtirazın iptali davaları içinde 6100 sy HMK madde 4 gereğince kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklarda Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Sulh Mahkemesinin görevli olduğunu belirlenmiştir. Tüm bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuki Sebepler       : HMK, İİK ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller          :Keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, Yemin, Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ikamesi mümkün her türlü delil

Sonuç Ve İstem        : Arz edilen, süreçte ortaya çıkacak ve Sayın Mahkemece resen nazara alınacak diğer nedenlerle;

– Davanın REDDİNE,

– Kötü niyetli olarak açılan dava miktarının %20 oranından aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılmasına,

– Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini vekâlet verenim adına saygılarımla talep ederim.

                                                     Davalı Vekil

Son düzenleme tarihi 4 Temmuz 2020 12:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.