İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi

Oca 30, 2020 | İcra Hukuku

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               

 

CEVAP VEREN

DAVALI                     : 

 

VEKİLİ                       

                             

DAVACILAR              :


VEKİLİ                       :
 

KONU                        : Cevap dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR        :

Davacı yan X tarihinde davaya konu arsanın maliki olduğunu ve kira sözleşmesinin kendileri ile devam etmesi gerektiğini, tarafımızca davacı yana kira bedeli ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatmış olduklarını beyan etmiştir. Davacı taraf müvekkil şirketin borca itirazı neticesinde ilgili davayı açmış olup, söz konusu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

Müvekkil firma davaya konu arsa üzerinde bulunan binayı kiracı olarak kullanmakta olup, arsanın maliki olan kişilerle arasında hiçbir şekilde kira ilişkisi söz konusu değildir.

Müvekkil firmanın, davaya konu arsa üzerinde bulunan bina için, bu binanın sahibi olan X ile 4 yıldır kira sözleşmesi devam etmektedir. Söz konusu kira ilişkisi sorunsuz devam etmekle birlikte, her ay düzenli olarak bina sahibine X TL kira ödenmektedir. X ile müvekkil firma arasında imza altına alınmış olan kira sözleşmesinin mahkemeye sunulması için tarafımıza süre verilmesini talep ederiz.

TBK madde 310’da, “Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.” düzenlemesine yer verilmiştir. Dava konusu taşınmaz arsa iken, müvekkil şirket ile X arasındaki kira sözleşmesi arsa üzerinde bulunan binanın kiralanmasına ilişkindir. İlgili düzenleme ve somut durum göz önüne alındığında, kiralananın el değiştirmemiş olduğu ortadadır. Bu nedenledir ki, arsa maliki olan davacılar kira sözleşmesinin tarafı olmamışlardır.

Kaldı ki, davacı yanın müvekkil şirketi işgalci olarak adlandırması tarafımızca kesinlikle kabul edilmemekle birlikte, bu şekilde itham edebileceği tek kişi dava konusu arsa üzerinde bulunan taşınmazı müvekkil şirkete kiralayan X’tır.

Tüm bunlara ek olarak, bina sahibi ile arsa sahibinin farklı olması durumunda hak sahibinin kim olacağı tarafımızca karar verilebilecek bir husus değildir. Görülmektedir ki, öncelikle çözüme ulaştırılması gereken sorun gayrimenkulün aynına ilişkin olup, söz konusu uyuşmazlık mahkemenizin görev alanına girmemekte, mahkemenizce görevsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Davacı taraf, İİK madde 68 gereğince, itirazın kaldırılması için mahkemeye sunulması gereken belgeleri sunmamış olup, davanın reddi gerekmektedir. İlgili yasal mevzuat göz önüne alındığında, müvekkil şirketin söz konusu durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı açıktır. Açıklanan nedenlerle, mahkemenizce öncelikle görevsizlik kararı verilmesini, bu mümkün olmadığı takdirde mahkemenizde görülmekte olan davanın reddi ile davacı tarafa davada talep edilen miktarın yüzde yirmisi oranında kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER                 : Kira sözleşmesi, sair yasal deliller.

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda açıklanan sebeplerle haksız ve hukuka aykırı davanın görevsizlik sebebiyle öncelikle usulden ve esastan reddine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. tarih

                                                                            DAVALI VEKİLİ

                                                                                   Av.

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.