İtirazın İptali Sonrası İcra Takibinin Devamı Talebi

İtirazın İptali Sonrası İcra Takibinin Devamı Talebi

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No   :……. / …..E.

Takip borçlusu …….’ın icra takibine itirazının Ankara ….. Tüketici Mahkemesi’nin …/…. E. ve …./….. K. Sayılı ilamı ile kısmen iptaline karar verilmiştir.

Takibin ….. TL asıl alacak ve …. TL faiz ve ferileri olmak üzere toplam …… TL yönünden devamına karar verilmiştir.

Takip konusu alacağa mahkeme kararında belirtilen faiz, icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti ile diğer alacaklar eklenmek suretiyle takibin devamına, borçlu …….’a icra emri gönderilmesini talep ederim.

Av.  Saim İNCEKAŞ – ADANA

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.