İtirazın İptali İlamini İcraya Koyma Talebi

BAKIRKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: …………E.

 

Borçlunun itirazını inceleyen Bakırköy   . Asliye Ticaret Mahkemesi …….. E. ve …….. K. sayılı ilamıyla davalının itirazın iptaline karar vermiştir. İlamda geçen alacak kalemlerinin borca eklenip, borçlu vekiline icra emri çıkarılmasını talep eder ilam gereği borçlunun uyap üzerinden ARAÇ, TAŞINMAZ sorgusunun takyidatlı yapılmasını,

1)Borçlu adına araç bulunması halinde haciz konulmasını ve takyidatlarının UYAP’a eklenmesini,

2)Borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunması halinde, ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılarak gayrimenkullerin kaydına haciz konulmasını ve takyidatlı son durum tapu kaydının istenmesini,

3Ayrıca  Akbank T.A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Denizbank A.Ş.  Finans Bank A.Ş.  HSBC Bank A.Ş.  ING Bank A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş   Türk Ekonomi Bankası A.Ş. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.  Türkiye finans katılım A.Ş.  Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  Türkiye Halk Bankası A.Ş.  Türkiye İş Bankası A.Ş,  T.Vakıflar bankası  T.A.O,  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş ‘ye E-TEBLİGAT yoluyla  89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim.” 18.01.2019                                

                                                                                             

                                                             Alacaklı Vekili

                                                           Av.                                      

 

EK: İlam Evrakı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.