İtirazın İptali Davasında Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan

Nis 16, 2020 | İcra Hukuku

İtirazın İptali Davasında Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

( ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

 

DAVALI  : 

           

KONU    : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası verilen mahkemeniz dosyası ile müvekkil şirketin, davalıdan olan ticari alacağının tahsili amacıyla ….İcra Müdürlüğü’nün ….. Esaslı dosyası ile başlatılan icra takibine  davalı tarafından sunulan haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptali  talep edilmiştir.

Mahkemeniz doyasından verilen karar ile dosya bilirkişiye tevdii edilmiş olup bilirkişi tarafından hazırlanan rapor dosyaya ibraz edilmiştir.İşbu rapor tarafımıza ait e tebligat sistemine …… tarihinde iletilmiş olup yasal süresi içerisinde beyanlarımızı sunarız.Şöyle ki ;

  1. Davalı tarafından müvekkil şirket ile aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklı faturalara ve cari hesaba itiraz edilmemiş olup icra dosyasına konu edilen alacağımız likit ve muayyendir.Bilirkişi tarafından yapılan ticari defter incelemesi ile müvekkil şirketin takip tarihi itibariyle ……TL alacaklı olduğu tespit edilmiş olup işbu iddialarımız ispatlanmıştır.Bilirkişi raporu dikkate alınarak haklı davamızın kabulü ile davalı tarafın haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptalini talep ederiz.
  2. Davalı haksız olarak …. icra müdürlüğü …. esas sayılı dosyaya itiraz etmiş olup alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

İcra ve İflas Kanunu 67.Maddesinin 2.Fıkrası:

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.”

Şeklindedir.İşbu hükme göre haksız ve kötü niyetli olarak icra dosyasına yapılan itirazın ispatlanması durumunda  hükmolunan meblağın %20 sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilir.

İzah olunduğu üzere davalının borçlu bulunduğu sabit olup  bilirkişi incelemesi ile bu husus ispat edilmiştir. Dava dilekçemizi tekrarla ….. tarihli bilirkişi raporunu kabul ederiz.Bu nedenle davalı tarafından haksız, hukuka aykırı ve kötüniyetli olarak yapılan itirazın iptalini ve davalı aleyhine %20’den aşağı olmamak kaydı ile bilirkişi tarafından hesaplanan tutar dikkate alınarak icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmek zaruri hale gelmiştir.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; …… tarihli bilirkişi raporu da dikkate alınarak

  • Davalı tarafından ….. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esaslı dosyasına yapılan borca itirazın iptaline ve takibin devamına
  • Takibe haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İtirazın İptali Davasında Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.