Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İtirazın İptali Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi

X HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:……

BEYANDA BULUNAN VE

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI : .

VEKİLİ                                 : .

DAVALILAR             :   .

KONUSU : Dosyaya beyanlarımız ve davalılardan …………. dosyaya sunduğu ……….. tarihli cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdır.

BEYANLARIMIZ               :

Dava dilekçemizde belirtilen ve yukarıda ismi geçen davalılardan ……………………….. hissesi oranındaki sorumlu olduğu miktarları   DAVA TARİHİNDEN SONRA ödemişlerdir.

Davalılardan ……………… sadece TAKİBE ESAS MİKTARLARI DAVA TARİHİNDEN SONRA  müvekkil adına havale ettiklerinden, bu davalılar hakkında, dosyadaki  FER’iler yönünden alacaklarımız devam etmektedir.

Davalılardan …………. tarafından müvekkil adına ……………..TL’lik PTT havalesi yapıldığının  ihbarı gelmiştir.

Davalı ……………. Yetki İtirazına Cevabımız:

Davalılardan ……………  yetki itirazı haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki; Bina yönetimi ile müvekkil arasında düzenlenen takip konusu sözleşmede her türlü uyuşmazlıklarda ANKARA icra müdürlükleri ve mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Ayrıca HUMK 22.maddesine göre yazılı bir sözleşmede yetki belirlenmiş ise sözleşmede belirlenen yer yetkilidir.  Bu itibarla yetki itirazının reddine  karar verilmesini talep etmekteyiz.

Davalı ………………Görev İtirazına Cevabımız:

Davalının, davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmasına yönelik itirazı da yerinde değildir. Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülebilmesi için, ana gayrimenkulde bağımsız bölüm maliki tarafından dava açılmış olması gerekir. Kaldı ki davamız alacağa yönelik itirazın iptali davasıdır. Davamız bu hususlar dikkate alınarak mahkemenizde açılmıştır.

Davalı ………………… Borca İtirazına Cevabımız:

1-Davalı, borcun bina yönetimine ait olduğu ve ödemeleri bina yönetimine yaptıkları gerekçeleriyle itirazda bulunulmuş ise de Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde uyarınca ”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci,  bahçivan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b)Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

2-Bu nedenle davalının , onarım giderlerinden kaynaklı sorumluluğu arsa payı nisbetindedir. Ödediğine dair senetleri olduğunu belirtmiş ise de bu itiraz haksız ve kötüniyetlidir. Kendi iç ilişkilerinde yönetime karşı ileri sürebilecekleri bu hususa dayanarak borçlarını ödemekten kaçınabilmeleri mümkün değildir. Zira müvekkilimize bu yönde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

SONUÇ ve İSTEM   :Yukarıda belirtilen sebeplerle, cevaba cevap ve beyan dilekçemizin kabulü ile dava dilekçemizdeki talebimiz gibi karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederiz.

                   DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.