İtirazın İptali Davası Dilekçesi(Faturaya Dayalı)

Oca 29, 2020 | İcra Hukuku

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İcra Dosya No           :

 

DAVACI                   :

                                                                                                                                                                                          

 

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

 

KONUSU                  : İtirazın iptali ve dava değerinin  % 40 ‘ı oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesi talebidir.

 

D.DEĞERİ               :

 

 

AÇIKLAMALAR    : 1-) Müvekkilim …. olan borcundan dolayı davalı  aleyhine …….4. İcra Dairesi’nin 2011/….E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmış, borçluya tebligat gönderilmiş ve borçlu tarafından yapılan itiraz ile takip durmuştur. 

2-) Borçlu  tarafından ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/…. E. sayılı dosyasına yapılan itiraz haksız bulunmaktadır. İtiraz, 05.05.2011 tarihinde süresi geçtikten sonra yapıldığından geçerli bir itiraz değildir. 

3-) Yapılan takip, ekte sunulan fatura suretlerine ilişkin alacaktan kaynaklanmış olup, ……..-TL asıl alacak, …….-TL faiz, …..komisyon ücreti olmak üzere toplam ………-TL üzerinden  icra takibi başlatılmıştır.

4-) Takibe dayanak olarak gösterdiğimiz faturalar, …….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010 / ……Esas  sayılı dosyası içerisinde de mevcut olup, aşağıda gösterilmiştir.

                                    –     20/10/….tarih, …… no’lu, ……….-TL, 

                                    –     20/12/….tarih, …… no’lu, ……….-TL, 

Faturalarda borçlu ismi yer almakla birlikte, borçlu,  alacaklı……..’a herhangi bir borcu bulunmadığını ileri sürmekle birlikte, davalı/borçlu, borçlu olduğunu kabul etmediği bedeli ödediğine ilişkin olarak yazılı belge, makbuz, ibraname v.s. de sunmuş değildir.

5-) Borçlu ……… tarafından yapılan itiraz haksız ve kötü niyetli bir itirazdır. Yapılan icra takibinin dayanağı olan fatura dökümlerinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimizin borçludan alacağı olduğu ortadadır.  

Belirtilen sebeplerle itirazın iptali ve takibin devamı ile kötüniyetli olarak yapılan itiraz sebebi ile %40 haksız icra inkâr tazminatı talep etmek gerekmiştir.

DELİLLER              : …..2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/…… Esas sayılı dosyası, faturalar, yemin ve her tür delil

H.SEBEPLER          : İİK, B.K,HUMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı itirazın iptali ve takibin devamı ile %40 haksız icra inkâr tazminatına hükmedilmesini, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla talep ederim. tarih

                                                                                                                      Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İtirazın İptali Davası Dilekçesi(Faturaya Dayalı)

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.