Advocacy di diritto dei consumatori

Richiesta di risarcimento per merce difettosa

AD ADANA GUARDANDO LA CORTE DEI CONSUMATORI

Ricorrenti:

PRESIDENTE:

Convenuto:

D. OGGETTO: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ayıplı maldan kaynaklanan şimdilik 1.700 TL maddi tazminat ile 500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili istemidir.

SPEND BASE: 2.200 TL (Kısmi Dava)

DESCRIZIONE:

1– Müvekkil davalı ………. marka çamaşır makinesi almıştır. Almış olduğu çamaşır makinesi kullanmaya başladıktan sonra yıkama esnasında çamaşırlara zarar vermiştir. Bunun üzerine müvekkil yetkili firmanın servisini çağırmış, Adana bölgesinden gelen servis yetkilisi sorunu kullanıcı hatasından olduğunu iddia ederek herhangi bir tamir işlemi yapmamıştır. Bunun üzerine müvekkil davalı şirket ile görüşmüş her görüşmesinde de olumsuz cevap almıştır.

2- Görüşmeler sonucu olumsuz bittiğinden müvekkil …………… İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapmış, Tüketici Hakem Heyetince …………. tarihinde dosyaya bilirkişi görevlendirilmiş ……….. tarihli bilirkişi raporunda çamaşırdaki yırtılma ve delme şikayetinin yıkama tamburu arasındaki açıklıktan kaynaklandığını ve bunun ürün hatası olduğundan ayıplı mal niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat müvekkil hakem heyetine başvurusunu onarım şeklinde yaptığından davalı tarafa ayıplı malın iadesine Karar Esso non è stato dato.

3- ……….. İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin ………… tarih ve ………..sayılı kararı ile caso konusu çamaşır makinesinin ayıplı olduğuna karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Davalı Taraf kesinleşmesine rağmen çamaşır makinesindeki onarımı yerine getirmemiştir. Davalı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı ayıplı malın davalıya iadesi ile müvekkil tarafından davalıya ödenen bedelin belirlenerek tarafımıza verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

4- Borçlar kanunun 219. ve devamı maddelerinde ayıptan doğan sorumluluğun şartları ve sonuçları düzenlenmiştir.

Secondo questo;

a) Ayıptan sorumluluğun mevcut olabilmesi için temel şart, ortada bir ayıp bulunması gerekmektedir. Satıcı böyle bir şeyi bildirmemiş olsa dahi, beklenen özelliklerin mevcut olmaması halinde ayıp kabul edilir. Maddi ayıp, bir eşyanın aynı cinsten normal parçalarla karşılaştırıldığında, kendi değerini veya elverişliliğini kaldıran ya da azaltan her türlü kötü niteliklerdir. Bu ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda var olması gerekmektedir. b)Ayıp; maddi, ekonomik veya hukuki olabilir. Satılanın yırtık, bozuk, kırık, lekeli olması gibi haller maddi ayıp teşkil eder. Hukuki ayıp ise, satılanın değerini ve ondan beklenen faydaları etkileyen eksikliklerdir

c)Satıcının bildirimi yoksa fakat eşyanın niteliği gereği, eşyadan beklenen bir fayda varsa, dürüstlük kuralı çerçevesinde beklenen bu faydanın sağlanamaması durumunda ayıptan bahsedilebilir.

d)Ayıp sonucunda, söz konusu şeyin değerinin veya elverişliliğinin önemli şekilde azalması veya tamamen ortadan kalkması gereklidir. Bu gibi durumlarda, satılan şeydeki ayıp önem kazanmış olur.

e) Alıcı malın ayıplı olduğunu bilmiyor olmalıdır.

5- Müvekkilin ve eşinin özellikle ilkokula giden çocuklarının üniformaları ve eşyalarının yırtılması sonucunda okula ve işe giderken giyememeleri nedeniyle özellikle yırtık üstlerle işe ve okula gittiklerinden dolayı manevi olarak çöküntüye uğramışlardır. Manevi olarak çöküntüye uğradıklarından dolayı müvekkil için 500 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

PROVE:

1. … İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin … tarih ve … sayılı dosyası

2. Revisione degli esperti

3. Müvekkil tarafından davalı tarafa ödenen faturalar

4. Tanık vs. deliller

MOTIVI: BK 219. madde ve ilgili tüm yasal mevzuat

CONCLUSIONE: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ayıplı maldan kaynaklanan ürünün davalı tarafa iadesi ile oluşan zararımızın şimdilik 1.700 TL maddi tazminatı ile 500 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal Faizi insieme alla raccolta del convenuto, spese di prova ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Procuratore sostituto

Ultima modifica il 10 giugno 2021 22:26

Paylaş
Avvocato Saim İncekaş

Avvocato Saim İncekaş. Risiede ad Adana. Come fondatore, continua a lavorare nel suo studio legale e di consulenza di Adana. Il diritto penale, il diritto civile-divorzio-familiare, l'avvocatura del diritto informatico sono i principali campi di studio. Ha pratica ed esperienza soprattutto in materia di divorzio e diritto penale. Ha più di 5.000 articoli e articoli in questi campi. C'è una diagnosi di epistemofilia. Indirizzo: Kayalıbağ, Ziya Algan Business Center, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-mail: av.saimincekas@gmail.com Telefono: 0534 910 97 43

lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail viene mantenuto riservato.


Arama

Per fare una ricerca qualificata Clicca qui.


Cos'è lo stato diverso da una grande banda quando non c'è giustizia?
Agostino


Consulta il tuo avvocato per le tue controversie legali!