İşyeri ortamında iş arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflar güven sarsıcı davranış olarak kabul edilemez- Yargıtay Kararı

İşyeri ortamında iş arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflar güven sarsıcı davranış olarak kabul edilemez

Toplanan delillerden; davalı kadının eşine basit nitelikte fiziksel şiddet uyguladığı, buna karşılık davacı kocanın da işyerinde çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunarak güven sarsıcı davranışda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı kadının güven sarsıcı davranışları olduğu ileri sürülmüş ve bunu ilişkin fotoğraflar sunulmuşsa da, bu fotoğrafların işyeri ortamında iş arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflar olduğu, güven sarsıcı davranışı olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Gerçekleşen bu durum karşısında; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Bu nedenle; mahkemenin davalı kadını ağır kusurlu kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak davacı koca lehine manevi tazminata hükmetmesi ile aynı nedenle davalı kadının ise yoksulluk nafakası isteminin reddine karar vermesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 31.10.2011, E. 2010/16468, K. 2011/17524.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 21:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.