İşverenin Haklı Nedenle Fesih Dilekçesi/Bildirimi

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Dilekçesi/Bildirimi


FESİH
BİLDİRİMİ TEBLİGATI

… unvanlı, … SGK sicil numaralı işyerimizde tarihinden beri çalışmaktasınız.İş yerinde Ahlak ve İyi niyet kurallarına uyman haller ve benzerlerini gösterdiğinizden dolayı  4857 Sayılı İş Kanununun 25/II. maddesi uyarınca … tarihinde işinize son verilmiş ve firmamızla/şirketimizle ilişiğiniz kesilmiş olup tarafınıza herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecektir.

Diğer ücret ve kanuni alacaklarınızın ödenmesi için firmamıza/şirketimize
müracaatınızı ricaen tebliğ ederiz.

Tebliğ Tarihi :

 

TEBLİĞ EDEN :

 TEBELLÜĞ EDEN :

 Adı Soyadı

 

Adı-Soyadı

 

 

 T.C. Kimlik No

 

 

 İmzası

 

 Adresi

 

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.