İşveren Tanıklarının Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

İşverene Ait Tanıkların Duruşmadaki Beyanlarına Karşı Beyan


ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI :

VEKİLİ : Av.

KONU             : Davalıişveren tanıklarının beyanlarına karşı beyanlarımızın sunulması hakkında.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında ( ) tarihli celsede davalı tanıkları ( ) dinlenmiştir. Süresi içerisinde, aşağıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle davalı tanıklarının beyanlarında aleyhe olan hususlara itiraz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1- Tanık Beyanları, Yönlendirme İle Oluşmuştur ve Taraflıdır; Hükme Esas Alınacak Nitelikte Değildir.

Davalı tanıkları, birebir aynı beyanı tekrarla; davalı işyerinde müvekkilemobbing uygulanmadığını ve müvekkile kötü davranılmadığını ifade etmişlerdir. Davalı tanıklarının yönlendirme ile oluşan bu ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Zira; işverene tabi olarak çalışan işçinin bu tabiyetin doğal sonucu olarak, işverenin aleyhine beyanda bulunmaktan çekinebileceği ve işverenin doğrudan yönlendirmesi ile hareket edebileceği düşünülür; bu nedenle de tarafsıztanık sıfatı yoktur. Nitekim, huzurdaki davada da tanıklar davalıişverennezdinde çalışmakta olup, işverenin etki alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle, davalıtanık beyanları hükme esas alınacak nitelikte değildir.

2- Tanık Beyanları Çelişkilidir ve Gerçeği Yansıtmamaktadır.

Davalı yerinde hali hazırda çalışmaya devam eden, işveren vekili konumunda bulunan, müvekkilime bizzat baskı ve yıldırma politikası uygulayan tanık ( ); bir yandan davacımüvekkile güvenmediği ve beceriksiz olduğu yönünde herhangi bir davranışının olmadığını iddia ederken, diğer yandan müvekkilimin sürekli hatalı işlemler yaptığını ve müvekkilin akdi devam ederken anahtarları kendisinden aldığını beyan etmiştir. Davalıişveren yanında çalıştığı süre boyunca müvekkilime, beceriksiz olduğu ve yaptığı işe güvenilmediği beyan edilmiş, müvekkilin kendisine olan güveni elinden alınmıştır. Çelişkili tanık anlatımları davalı işvereni kusursuz göstermeye yönelik olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; yönlendirme ile oluşmuş taraflı tanık beyanında aleyhe olan tüm hususlara itiraz ediyoruz. Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.