İşveren Tanıklarının Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

İşveren Tanıklarının Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

İşverene Ait Tanıkların Duruşmadaki Beyanlarına Karşı Beyan


ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO               :

DAVACI                    :

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                     :

VEKİLİ                       : Av.

KONU                                    : Davalı işveren tanıklarının beyanlarına karşı beyanlarımızın sunulması hakkında.

AÇIKLAMALAR 

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında ( ) tarihli celsede davalı tanıkları ( ) dinlenmiştir. Süresi içerisinde, aşağıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle davalı tanıklarının beyanlarında aleyhe olan hususlara itiraz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1- Tanık Beyanları, Yönlendirme İle Oluşmuştur ve Taraflıdır; Hükme Esas Alınacak Nitelikte Değildir.

Davalı tanıkları, birebir aynı beyanı tekrarla; davalı işyerinde müvekkile mobbing uygulanmadığını ve müvekkile kötü davranılmadığını ifade etmişlerdir. Davalı tanıklarının yönlendirme ile oluşan bu ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Zira; işverene tabi olarak çalışan işçinin bu tabiyetin doğal sonucu olarak, işverenin aleyhine beyanda bulunmaktan çekinebileceği ve işverenin doğrudan yönlendirmesi ile hareket edebileceği düşünülür; bu nedenle de tarafsız tanık sıfatı yoktur. Nitekim, huzurdaki davada da tanıklar davalı işveren nezdinde çalışmakta olup, işverenin etki alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle, davalı tanık beyanları hükme esas alınacak nitelikte değildir.

2- Tanık Beyanları Çelişkilidir ve Gerçeği Yansıtmamaktadır.

Davalı iş yerinde hali hazırda çalışmaya devam eden, işveren vekili konumunda bulunan, müvekkilime bizzat baskı ve yıldırma politikası uygulayan tanık ( ); bir yandan davacı müvekkile güvenmediği ve beceriksiz olduğu yönünde herhangi bir davranışının olmadığını iddia ederken, diğer yandan müvekkilimin sürekli hatalı işlemler yaptığını ve müvekkilin iş akdi devam ederken anahtarları kendisinden aldığını beyan etmiştir. Davalı işveren yanında çalıştığı süre boyunca müvekkilime, beceriksiz olduğu ve yaptığı işe güvenilmediği beyan edilmiş, müvekkilin kendisine olan güveni elinden alınmıştır. Çelişkili tanık anlatımları davalı işvereni kusursuz göstermeye yönelik olup, gerçeği yansıtmamaktadır.   

SONUÇ                      : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; yönlendirme ile oluşmuş taraflı tanık beyanında aleyhe olan tüm hususlara itiraz ediyoruz. Saygılarımızla.

Davacı Vekili 

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.