İstirdat Davasına Cevap Dilekçesi

Eyl 8, 2020 | İcra Hukuku

İstirdat Davasına Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO               : 2020/  E.

DAVALI                   :

VEKİLİ                     : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av.

KONU                       : Cevap dilekçemizin sunumu hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyasına ilişkin dava dilekçesi müvekkile tebliğ edilmiştir. Cevap dilekçesini verme süresinin bitimi adli tatile denk gelmektedir. Bu nedenle işbu süresinde cevap dilekçesini yazma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Dava dilekçesinde davacı yanın doktor olduğu, borcu bulunmadığı halde 7.178,94 TL ve 338,00 TL tutarında … Müdürlüğünün …  E. Sayılı dosyasına icra baskısı altında ödeme yapıldığı belirtilmiştir.

… İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası ile davacı ve Eşi için icra takibine girişilmiştir. Söz konusu icra takibi, davacı ve eşinin müvekkil ile mobilya alımına ilişkin anlaşması, ancak anlaşmaya uymayarak mobilyanın teslimini yapmaması üzerine açılmıştır (EK1- SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ). Müvekkilim, davacı ve eşi ile mobilya alım satımı için 7.000,00 TL karşılığında anlaşmıştır. Müvekkilim, davacı yan ve eşinin isteği üzerine 2900 TL’yi elden davacının eşi …’a, kalan 4.100,00 TL’yi ise ekte mahkemenize sunulan Dekont’ta görüleceği üzere … tarihinde davacı yana 4.100,00 TL havalede bulunmuştur( EK2-BANKA DEKONTU). Müvekkilim kendisine yüklenen tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen karşı edimlerin davacı ve eşi tarafından yerine getirilmemesi üzerine icra takibine girişmek zorunda kalmıştır.

Davacı yanca her ne kadar söz konusu alım satıma ilişkin bir ilgisinin bulunmadığını beyan edilmekte ise de müvekkilimin doktor olan davacı yanla söz konusu alım satım işlemi dışında başkaca herhangi bir bağının bulunmaması, davacı yana ait banka hesap bilgilerinin davacı yanca müvekkile verilmediği takdirde müvekkilimin bu hesaba havale yapmasının mümkün olmaması ve yine davacı yan banka hesabına gönderilen 4.100,00 TL havaleye ilişkin açıklama kısmında “Siparişi Verilen Koltuk Ödemesi Toplam Ödenen -7.000,00 TL” açıklaması yazmasına rağmen davacı yanın banka  hesabına para geçişinden sonra iade edilmemesi ve havalenin açıklamada yazan ifadelere de bugüne değin herhangi bir itiraz yapılmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde davacı yanın söz konusu mobilya alım satımına iştirak ettiği, eşi ile ödeme konusunda anlaşarak ücretin bir kısmını kendi hesabına havale ettirdiği, bir kısmını ise eşine elden verdirdiği açıkça görülmektedir.

Davacı yan dava dilekçesinde “Söz konusu mobilya bedeli olan 4.100,00 TL’lik kısım müvekkilimin hesabına hiçbir açıklama yazılmadan havale yapılmıştır” demiştir. Bir an için havale açıklaması bulunmadığı düşünülse dahi Davacı yan kendi hesabına gönderilen 4.100,00 TL’lik söz konusu havalenin mobilya bedeline ilişkin olduğunu kabul ve ikrar etmiştir. Davacı yanca her ne kadar dekontta açıklama bulunmadığı belirtilmekte ise de söz konusu  Mobilya bedeli olarak hesabına havale alan davacı yan söz konusu parayı yedinde bulundurmuş ve bu parayı iade etmeyerek kullanmış olduğu halde kötüniyetli bir şekilde mobilya alım satımı ile ilgisinin olmadığını ve dolayısıyla bir borcunun bulunmadığını bu nedenle ödediği tutarları geri istediğini beyan etmektedir. Kötüniyetli bu beyanlara itibar edilemez.

Davacı ve Eşi ticari faaliyetlerinde birlikte hareket etmişler ve bedeli ödenmiş olmasına rağmen müvekkilime karşı olan yükümlülüklerine aykırı hareket etmişlerdir. Yine ekte yer alan ve müvekkil ile o dönem … numaralı hattı kullanan arasındaki whatsapp görüşmelerine bakıldığı zaman davacı ve eşi taahhütlerini yerine getirmediğinin … tarafından ikrar edildiği görülecektir (EK 3- WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ).

Arz ve izah etmeye çalıştığımız tüm bu hususlara rağmen sayın mahkemece bir an için 2900 TL’lik bedel ile ilgili olarak beyanlarımıza itibar edilmese dahi davacı yana havale ile gönderilen 4100 TL’lik ödemenin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Keza bu bedelin davacı yana gönderildiği, paranın davacının uhdesinde bulunduğu ve müvekkile herhangi bir geri ödeme yapılmayarak mağduriyet oluşturulduğu sayın mahkemece takdir edilecektir.

HUKUKİ SEBEPLER               : İİK, TBK, TTK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : 04.12.2018 tarihli 4.100,00 TL’lik dekont sureti, Mobilya alımına ilişkin sipariş sözleşmesi,  0541 580 32 35 numaralı telefon ile müvekkil arasındaki whats app görüşmeleri, İzmir 23. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10907 E. sayılı dosyası, yemin, tanık ve davalı tarafın sunacağı delillere karşılık her türlü delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve sayın mahkemenizce re’sen gözetilecek sebeplerle; öncelikle davanın reddine karar verilmesini, bir an için 2900 TL’lik bedel ile ilgili olarak beyanlarımıza itibar edilmemesi halinde davacı yana havale ile gönderilen 4100 TL’lik ödemenin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında değerlendirilmesini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                   Davalı Vekili

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.