İstirdat Davası Dilekçesi -2018

İstirdat Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

DAVALI :  

 

 

DAVA KONUSU : Çekin istirdadı ile müvekkile iadesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı çekin muhatabı borçlu … ‘den, …  keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir çek almıştır. 

(EK-Poliçe fotokopisi) 

2- Sözü edilen, … .’lik çek, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: … .

3-Dava konusu senet, davalı’nin elindedir.

4-Davalı, dava konusu senedi kötü niyetle iktisap etmiştir: … . 

Açıklanan nedenlerle dava konusu çekin istirdadı ile müvekkile iadesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. md. 670 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER : 1- Çek fotokopisi

2-Tanıklar                                                                                                           

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-davanın kabulü ile dava konusu edilen … sayılı çekin davalı’den istirdadına ve müvekkile iadesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.