İştirakin Feshi Dava Dilekçesi Örneği

İştirakin Feshi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? İştirakin Feshi Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk Bürosu                      

DAVALI:

KONU : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ile davalı …  ili,   … İlçesindeki … Mahallesi … parsel üzerinde iştirak halinde  maliktirler.

Söz konusu gayrimekulün tapu fotokopisi ekte sunulmuştur.

2- Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir. Müvekkillim bu durumundan rahatsızdır. İştirak halindeki mülkiyette taraflar bağımsız hareket edememekte, gayrimenkule ilişkin her türlü kararda bir araya gelmek ve oybirliği ile karar vermek gerekmekte olduğundan, gayrimenkulü hiçbir şekilde değerlendirememektedirler. Taraflardan birinin ölümü ve paylarının mirasçılarına geçmesi durumunda ise bu durum daha da güçleşecektir.

3– Bu nedenle iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK,HMK,ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, veraset ilamı, nüfus kayıtları, keşif, tanık ve diğer yasal deliller.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenler ile, tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazdaki mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payı oranlarında davacı müvekkil adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini masraf ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

        Davacı Vekili

    

Son düzenleme tarihi 22 Eylül 2020 20:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.