İştirak Nafakasının Kaldırılması Talebi

 X 2.AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI             : 

DAVALI              :

KONU                  : İştirak nafakasının kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

  • Davalının annesi X ile ….. tarihinde evlendim ve X  2. Aile mahkemesinin……esas sayılı dosyası ile boşandım. Bu evlilikten müşterek çocuğumuz X olmuştur. Mahkemenizin belirttiğim boşanma kararının kesinleşmesi ile davalı kızım Sümeyye ‘ye  200 Tl iştirak nafakası ödememe hükmetmiştir. Mahkemenizin 2010/611 esas sayılı kararı ile  X için takdir edilen nafakanın her yıl devlet istatistik ens. tarafından belirlenecek TEFE oranında artırılması hükme bağlanmıştır. En son  nafaka için yapılan kesinti 439.58 TL’dir.
  • Kararın kesinleşmesinden sonra belirlenen nafaka çalıştığım X İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde ki maaşımdan düzenli olarak kesilmiştir.
  • Kızım X 08.02.2019 tarihli atama ile X ilinin X ilçesi X Ortaokulu ‘na Rehberlik Öğretmeni olarak atanmıştır. Buna ilişkin kayıtlar dilekçe ekinde sunulmuştur.
  • Medeni Kanun Hükümleri gereğince iştirak nafakasının şartları ortadan kalkmıştır.
  • Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle X Aile Mahkemesi’nin…….. Esas……. karar sayılı ilamı ile hükmedilen iştirak nafakasının kaldırılması talebiyle mahkemenize başvurulma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: X 2.Aile Mahkemesinin ……esas sayılı ilamı,Nüfus kayıtları,Tarafların mali ve ekonomik durum araştırması,tanık ,yemin ve her türlü yasal  sair deliller

NETİCE VE SONUÇ : Arz edilen nedenlerle aylık olarak davalı  X ‘ya ödenen 439.58 TL iştirak nafakasının kaldırılmasına,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

DAVACI
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Aile Nafaka Avukatı

Ek: 1-Nüfus kayıtları

2-Atamanın yapıldığını gösterir belge

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Dava Sırasında Ergin Olan Çocuğun Nafakasının Kaldırılması Talebi

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: T. KONUSU: Davaya ilişkin tedbir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.