İştirak nafakasının gelecek yıllarda ne miktarda ödeneceğine “istek olmadan” karar verilemez- Yargıtay Kararı

İştirak nafakasının gelecek yıllarda ne miktarda ödeneceğine “istek olmadan” karar verilemez

İstek olmadığı halde (HUMK. md.74) müşterek çocuk için takdir edilen iştirak nafakasının kararın kesinleşmesinden bir yıl sonra başlamak kaydıyla beş yıl süre ile TEFE oranında artırılmasına karar verilmesi de doğru görülmemiştir. (Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/8583, K. 2011/9563.)

İştirak nafakasının gelecek yıllarda ne miktarda ödeneceğine “istek olmadan” karar verilemez

Velayeti davacı anneye bırakılan müşterek çocuk Çağatay için taktir edilen ve irat biçiminde ödenmesine karar verilen iştirak nafakasının gelecek yıllarda ne miktarda

ödeneceğinin karara bağlanabilmesi için, bu yönde bir istemin olması şarttır. (TMK.md. 182/3) Davacının böyle bir isteğinin bulunmadığı gözetilmeksizin; nafakanın gelecek yıllarda ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (HMK.md.26/1) (Y2HD, 10.10.2011, E. 2010/13899, K. 2011/15344.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 08:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.